ContactContact Us
Menu

Onze waarden en principes

Onze waarden

De kernwaarden van Vermilion zijn excellentie, vertrouwen, respect en verantwoordelijkheid. Al ruim twintig jaar zijn onze kernwaarden de leidraad bij hoe we onze activiteiten uitvoeren. Wij zijn ervan overtuigd dat de mensen en het milieu belangrijker zijn dan winst en juist datgene is wat een onderneming succesvol maakt. Daarom leggen wij ons erop toe onze activiteiten zodanig uit te voeren dat de gezondheid en veiligheid van de mensen die bij ons werken, of in de omgeving van onze activiteiten wonen, worden beschermd. We streven ernaar onze activiteiten uit te voeren met de grootst mogelijke zorg voor natuur en milieu.

Wij zetten ons in om een uitstekende buur te zijn. Dat doen we door de betrokkenheid van belanghebbenden bij onze activiteiten te stimuleren en iets terug te geven aan de omgeving waarin wij leven en werken.

In onze samenleving neemt aardgas een primaire plek in de energiebehoefte in. Vermilion begrijpt dat we allemaal een rol moeten spelen bij het vinden van oplossingen voor de milieugevolgen. Of we nu producent of consument zijn van fossiele brandstoffen. Daarom concentreren wij ons op het beperken van de milieueffecten die we veroorzaken. Vermilion blijft investeren in technologieën voor het maximaliseren van energierendement en efficiënt watergebruik, en voor vermindering van onze uitstoot van broeikasgassen. Wij houden zorgvuldig rekening met de omgeving en de mensen die mogelijk gevolgen ondervinden van onze activiteiten. Onze medewerkers, partners, leveranciers en leden van uit de omgeving behandelen we altijd respectvol en eerlijk.

Onze medewerkers erkennen het standpunt dat succesvolle, goed bestuurde ondernemingen duurzaamheid centraal stellen in hun ondernemingsstrategie. We zijn ervan overtuigd dat we door duurzaamheid te benadrukken niet alleen risico’s voor arbeidsveiligheid, openbare veiligheid, milieu, financiën en reputatie verminderen, maar uiteindelijk ook economische en sociale voordelen genereren voor al onze belanghebbenden en de omgeving waarin we opereren.

Onze principes

Waar wij in geloven Waar wij niet in geloven
Veiligheid van publiek en medewerkers Winst boven veiligheid van publiek en medewerkers
Onze milieuvoetafdruk zo klein mogelijk houden Winst boven het milieu
Betrokkenheid in de directe omgeving Eenzijdige besluitvorming
Plaatselijke werkgelegenheid scheppen – korte en lange termijn Exporteren van banen uit Nederland
Diversificatie van de energiemix om de CO2-uitstoot te verlagen CO2-intensieve energiebronnen
Binnenlandse energievoorziening Overmatige afhankelijkheid van geïmporteerde energie
Afwegingen van lusten en lasten bij energieprojecten Energieprojecten met intensief gebruik van het landoppervlak
Investeringen in de directe omgeving gekoppeld aan het activiteitenniveau  
Maatschappelijke aansprakelijkheid  

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2019 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog