ContactContact Us
Menu

Onze geschiedenis in Nederland

Vermilion is een Canadese energiemaatschappij, opgericht in 1994. Al snel na de start werd West-Europa als belangrijk groeigebied aangemerkt. In 1997 nam Vermilion olieproductievelden in Frankrijk over. In 2004 verwierf Vermilion aardgas-producerende velden in Nederland. Wij hebben, of nemen deel aan, activiteiten in Ierland (sinds 2009) en Duitsland (sinds 2014). Onze groei in de regio toont dat West-Europa een kerngebied voor onze onderneming blijft.

Na de verwerving van Nederlandse gasvelden opende Vermilion een hoofdkantoor bij haar gasbehandelingsstation in Harlingen. Tegen het einde van 2004 had Vermilion Energy Netherlands B.V. 10 werknemersin in dienst. Hoewel Harlingen onze hoofdvestiging blijft, hebben we een tweede kantoor geopend in Amsterdam. In totaal werken nu meer dan 225 mensen met een arbeids- of inhuurcontract bij ons in Nederland. We investeren nog altijd stevig in onze Nederlandse activiteiten. Dit leidt tot een groeiende productie en toenemende kansen voor onze aandeelhouders.

De volgende tijdbalk biedt een overzicht van de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van onze Nederlandse operaties:

Tijdbalk

2004
 • Vermilion voltooide de aanschaf van aardgasvelden in Nederland voor €48,3 miljoen die ongeveer 940 Nm3/d (35 mmcf/d of 5.900 boe/d) produceerden uit 50 putten. De bewezen plus waarschijnlijke reserves in verband met de velden bedroeg in totaal 17,4 mmboe Verder kreeg Vermilion ook toegang tot 180.000 hectare (445.000 acre) land, waaronder een aantal potentiële exploratie- en ontwikkelingsvooruitzichten.

2007
 • Vermilion boorde in één jaar drie succesvolle putten, de eerste campagne voor het boren van meerdere putten in Nederland.
 • Vermilion verving drie te grote, door gas aangedreven turbinecompressoren op gasbehandelingsstation Harlingen door kleinere elektrische toestellen om de totale vermogensvereisten aanzienlijk te verlagen en 32 Nm3/d (1,2 mmcf/d of 200 boe/d) stookgas over te hevelen naar de verkoop. Door dit project werd de CO voetafdruk van Vermilion in Nederland met 98% verkleind.
2008
 • Vermilion sloot in juli vrijwillig circa 160 Nm3/d (1.000 boe/d) van de productie in de omgeving van Harlingen af vanwege zorgen over bodemdaling. Onze proactieve aanpak van deze kwestie sloot aan op een kernprincipe van Vermilion: het milieu boven de winst stellen.
2009
 • Vermilion voltooide een programma voor het boren van vier putten bestaande uit twee (netto 0,85) exploratieputten (Vinkega-1 en De Hoeve-1) en twee (netto 1,9) ontwikkelingsputten (Middelburen-2 en Middenmeer-3). Alle vier de putten waren zeer succesvol en verdubbelden bijna de productie van Vermilion in Nederland in de loop van de daaropvolgende 18 maanden.
2010
 • Na de bijzonder succesvolle campagne voor het boren van vier putten in 2009 diende Vermilion vergunningsaanvragen in voor 16 nieuwe locaties met plannen voor een programma van drie tot zes putten voor 2011. Voorts startte Vermilion de aansluiting en productie van de in 2009 geboorde putten Middelburen-2 en Middenmeer-3, waardoor de productie steeg met ongeveer 320 Nm3/d (2.000 boe/d.) Ook werkten we aan het verkrijgen van de vereiste goedkeuringen van regelgevingsinstanties en het voltooien van de vereiste stationsaansluitingen om de productie van de putten Vinkega-1 en De Hoeve-1 te kunnen starten.
2011
 • In mei startte Vermilion de productie van de eerste productiezone van de put Vinkega-1 en in december de tweede zone.
 • Vermilion boorde vier exploratieputten (Nieuwehorne-1, Langezwaag-1, Wommels-1 en De Kom-1). Hoewel slechts één van de vier putten (Langezwaag-1) succesvol was, zorgde Vermilion's voortdurende onderkenning van de significante groeikansen in verband met haar concessies in Nederland ervoor dat de planning voor volgende boorprogramma's voor 2012 en daaropvolgende jaren geen vertraging opliepen.
2012
 • Vermilion boorde twee ontwikkelingsputten. Zowel de eerste put, Vinkega-2 (werkaandeel 43%) een vervolg op de in 2009 geboorde, bijzonder succesvolle put Vinkega-1, als de tweede put, Eernewoude-2 (werkaandeel 93%) waren zeer succesvol.
 • De productie van De Hoeve-1 werd in mei gestart.
 • Toegekende exploratievergunningen voor de concessies Hemelum en Opmeer voegden circa 68.000 hectare (168.000 acre) toe aan het concessieoppervlak van Vermilion in Nederland.
2013
 • Toekenning van een exploratievergunning voor de concessie Akkrum, bestaande uit ruim 21.800 hectare (54.000 acre) gelegen tussen de bestaande concessies te Gorredijk en Leeuwarden van Vermilion.
 • De basis voor prijsbepaling voor de door Vermilion in Nederland geproduceerd aardgas werd omgeschakeld naar day-ahead geïndexeerde prijsstelling bij de Title Transfer Facility (TTF). Voorheen werd door Vermilion de ontvangen prijsstelling voor aardgas berekend volgens een benchmarkformule op basis van trailing gemiddelde prijzen voor Dated Brent en andere stookoliën plus een mix van aardgasprijzen op Europese handelsplatformen.
 • Vermilion voltooide een overname van €19,6 miljoen aan belangen in negen concessies met nettoproductie en reserves van respectievelijk circa 65 Nm3/d (400 boe/d) en 2,3 mmboe aan bewezen plus waarschijnlijke reserves, evenals netto 118.000 hectare (netto 292.000 acre) niet-ontwikkeld land. Vier van de on-shore-concessies bevinden zich in het noordoosten van Nederland, nabij de bestaande belangen van Vermilion. De overige on-shore-vergunningen boden nieuwe kansen voor Vermilion in het midden van het land.
 • Vermilion breidde het Nederlandse personeelsbestand uit om het omzetten van onze aanzienlijke inventaris aan potentiële velden in boorbare projecten te versnellen.
2014
 • Toekenning van de exploratieconcessie IJsselmuiden bestaande uit circa netto 44.700 hectare (110.500 acre).
 • Tot nu toe grootste voltooide boorprogramma van Vermilion in Nederland met 7 geboorde putten. Drie van de putten (Diever-2, Sonnega-2 en Langezwaag-2) waren zeer succesvol. Hoewel de resultaten van de overige putten in het programma (Leeuwarden-102, Hempens-1, Havelte-1 en Lambertschaag-2) onvoldoende waren om de putten te voltooien en aan te sluiten, werd het programma als geheel aangemerkt als een groot succes en een goede ondersteuning voor diverse ontwikkelingsconcepten voor toekomstige programma's. De locatie Havelte-1 maakte ook de toekomstige aansluiting van Eesveen-1 mogelijk, een put op een voorheen gestrand gasveld ontdekt in 1986.
 • Opening van ons technisch bureau in Amsterdam.
2015
 • Vermilion boorde en voltooide twee zeer succesvolle putten voor uitvoerige productietests (Slootdorp-6 en Slootdorp-7).
 • Productie van Langezwaag-2, Sonnega-2 en Eesveen-1 werd gestart.
 • Uitvoerige productietest van Diever-2 werd gestart.
2016
 • Vermilion boorde twee putten: Langezwaag-3 en Andel-6. De productie van Langezwaag-3 werd gestart. Nadat Andel-6 geboord was bleek er onvoldoende aardgas in het reservoir te zitten en zal gezocht worden naar een nieuw locatie waar meer potentieel aardgas in het reservoir blijkt te zitten.
 • Vermilion voltooide de 30% overname van concessie Drenthe VI van haar partner en hierdoor steeg de productie van put Diever-2.  Verder voegde deze overname circa 30.000 hectare toe aan het concessieoppervlak van Vermilion in Nederland.
2017
 • Vermilion heeft met succes twee putten geboord en getest: Eesveen-2 en Nieuwehorne-2. Er is aangetoond dat het economisch rendabel is om gas te produceren uit deze putten. Als vervolgstap heeft Vermilion een zogeheten instemmingsbesluit gevraagd aan de minister.
 • Vermilion heeft een succesvolle seismische campagne afgerond in Friesland. Bij seismisch onderzoek wordt onderzocht of er gas in de bodem zit. Het ging om een gebied ter grootte van 315 km². Het onderzoek vond plaats in de gebieden Akkrum en Zuid-Friesland.
 • Vermilion heeft samen met de andere leden van NOGEPA (de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie) een Gedragscode gaswinning kleine velden opgesteld en ondertekend. De code bevat richtlijnen voor het zorgvuldig betrekken van de omgeving bij olie- en gasprojecten uit kleine velden.
 • Op onze locatie in Mildam is een compressorstation geplaatst om de productie te optimaliseren.
 • In de omgeving van het gasveld bij Slootdorp heeft Vermilion een bouwkundige opnameprogramma uitgevoerd. Bij een bouwkundige opname wordt een nulmeting gedaan naar de bouwkundige staat van een representatieve selectie woningen en gebouwen.

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
 • © 2019 Vermilion Energy Inc.
 • Juridisch
 • Website door Media Dog