Wij respecteren uw privacy.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. De cookies zijn niet noodzakelijk om de website goed te laten werken. Hieronder kunt u aangeven, welke cookies wij mogen gebruiken.

Meer informatie
Naam Google Analytics Cookie
Provider Google
Doel Gebruiksgegevens en statistieken van websitebezoekers bijhouden.
Naam cookie GOOGLEANALYTICS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam ColdFusion CFIDE/CFTOKEN Application Cookie
Provider Adobe ColdFusion
Doel Een vlottere browse-ervaring aanbieden.
Naam cookie CFTOKENS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam Cookie Alert Popup Cookie
Provider Media Dog Productions
Doel Het cookie-waarschuwingsscherm verbergen bij toekomstige websitebezoeken.
Naam cookie COOKIEALERT
Vervaldatum cookie Na een maand
Opslaan & Afsluiten
Disclaimer  /  Privacy- & Cookiebeleid
Close

Nieuws

Vermilion ziet hoorzitting SodM met vertrouwen tegemoet

09 / 09 / 2019

Op dinsdag 10 september behandelt Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het bezwaar van Milieudefensie tegen het recente besluit van SodM inzake de gasproductie van Vermilion Energy in Diever. SodM oordeelde op 25 maart 2019 dat Vermilion zich houdt aan de vergunde productie voor het gasveld Diever en daarmee dus ook aan de Mijnbouwwet.

Milieudefensie stelde eerder dat Vermilion te snel gas produceert uit het gasveld Diever. Vermilion zou zich daarom niet aan het winningsplan houden. SodM oordeelde dit voorjaar dat Vermilion zich wel degelijk houdt aan het winningsplan en dat er geen sprake is van een overtreding.

In haar bezwaar stelt Milieudefensie nu dat Vermilion de productie van de maximaal toegestane hoeveelheid gas moet spreiden over de gehele toegestane periode van tien jaar. Daarmee gaat Milieudefensie eraan voorbij dat de winning overeenkomstig een winningsplan weliswaar duidelijke grenzen heeft, maar daarbinnen een zekere flexibiliteit kent om zo doelmatig mogelijk te kunnen winnen.

Milieudefensie verwijst in haar bezwaarschrift ook naar een tussenuitspraak van de Rechtbank Den Haag. Hierin heeft de Rechtbank geoordeeld dat de instemming van de minister op het winningsplan Diever op een aantal punten onvoldoende is gemotiveerd. De minister heeft deze punten inmiddels nader toegelicht en gemotiveerd. Daarbij toont de minister onder meer aan dat een snellere winning niet leidt tot meer risico's.

Duidelijk is dat de productie uit het gasveld Diever beperkt moet blijven tot de in het winningsplan genoemde maximumhoeveelheid en binnen de in het winningsplan genoemde periode moet plaatsvinden. Vermilion houdt zich aan genoemde grenzen en ziet de hoorzitting dan ook met vertrouwen tegemoet.Terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

    Waar wilt u meer over weten?

    We staan u graag persoonlijk te woord.

    Naar contact