Wij respecteren uw privacy.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. De cookies zijn niet noodzakelijk om de website goed te laten werken. Hieronder kunt u aangeven, welke cookies wij mogen gebruiken.

Meer informatie
Naam Google Analytics Cookie
Provider Google
Doel Gebruiksgegevens en statistieken van websitebezoekers bijhouden.
Naam cookie GOOGLEANALYTICS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam ColdFusion CFIDE/CFTOKEN Application Cookie
Provider Adobe ColdFusion
Doel Een vlottere browse-ervaring aanbieden.
Naam cookie CFTOKENS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam Cookie Alert Popup Cookie
Provider Media Dog Productions
Doel Het cookie-waarschuwingsscherm verbergen bij toekomstige websitebezoeken.
Naam cookie COOKIEALERT
Vervaldatum cookie Na een maand
Opslaan & Afsluiten
Disclaimer  /  Privacy- & Cookiebeleid
Close

Nieuws

Vermilion start vergunningsprocessen voor gasproductie in Westerveld

30 / 11 / 2020

Vermilion heeft nieuwe plannen voor de productie van aardgas voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. Er is een winningsplan ingediend voor Leemdijk-De Bree-Smitstede. Daarnaast is er voor Boergrup-Lombok een zogenaamde rijkscoördinatieregeling gestart.

Leemdijk-De Bree-Smitstede

Vermilion heeft op 20 november 2020 een aanvraag ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om in te stemmen met een nieuw winningsplan genaamd Leemdijk-De Bree-Smitstede. Het gaat om drie kleine gasvelden die vanaf de bestaande locatie Wapse worden aangeboord. Er wordt in de zogenaamde uitgebreide procedure gekeken naar effecten op de omgeving en natuur. Later in het proces wordt onder andere via een publieke informatiebijeenkomst meer informatie over dit plan bekend gemaakt.

Boergrup-Lombok

Voor de plannen rondom Boergrup is de zogenaamde rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Het gaat hier om twee kleine velden, genaamd Boergrup en Lombok. Het Boergrup veld strekt zich uit onder het grondgebied van de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf. Het ministerie van EZK coördineert dit proces en betrekt (regionale) overheden nauw bij de invulling van de procedure. Er wordt alvast in de geest van de nieuwe omgevingswet gewerkt wat inhoudt dat belanghebbenden worden uitgenodigd mee te denken over dit project. In dit traject worden alle vergunningen geschreven en beoordeeld, en zal een uitgebreide milieueffectrapportage worden opgesteld. Zodra er meer informatie bekend is, zullen we deze op de website van Vermilion delen.

Energie voor burger en bedrijf

Met het ontwikkelen van deze plannen levert Vermilion een bijdrage aan een zekere en betaalbare energievoorziening voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. Het gasverbruik stijgt in Nederland nu er minder kolen en olie wordt gebruikt. Er wordt daardoor meer gas verbruikt en dat is goed, omdat aardgas veel minder CO2 uitstoot vergeleken met het verbranden van kolen of olie. Nederlands aardgas stoot daarbij nog eens 30% minder CO2 uit dan geïmporteerd gas.Terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

    Waar wilt u meer over weten?

    We staan u graag persoonlijk te woord.

    Naar contact