Wij respecteren uw privacy.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. De cookies zijn niet noodzakelijk om de website goed te laten werken. Hieronder kunt u aangeven, welke cookies wij mogen gebruiken.

Meer informatie
Naam Google Analytics Cookie
Provider Google
Doel Gebruiksgegevens en statistieken van websitebezoekers bijhouden.
Naam cookie GOOGLEANALYTICS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam ColdFusion CFIDE/CFTOKEN Application Cookie
Provider Adobe ColdFusion
Doel Een vlottere browse-ervaring aanbieden.
Naam cookie CFTOKENS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam Cookie Alert Popup Cookie
Provider Media Dog Productions
Doel Het cookie-waarschuwingsscherm verbergen bij toekomstige websitebezoeken.
Naam cookie COOKIEALERT
Vervaldatum cookie Na een maand
Opslaan & Afsluiten
Disclaimer  /  Privacy- & Cookiebeleid
Close

Nieuws

Rechter wijst bezwaren Milieudefensie over boring Vermilion in Noordwolde af

29 / 11 / 2019

Harlingen – De Rechtbank Amsterdam heeft vandaag geoordeeld dat er geen reden is om aan te nemen dat de boring naar gas door Vermilion bij Noordwolde negatieve gevolgen zal hebben voor Natura 2000-gebieden door stikstofdepositie.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De uitspraak van de Raad van State eind mei 2019 inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zorgde ervoor, dat de op dat moment geldende drempelwaarden voor stikstof niet meer mochten worden gebruikt. Op basis hiervan stelde Milieudefensie begin augustus dat voor het boorproject Noordwolde een natuurvergunning nodig is. Het project zou stikstofdepositie veroorzaken op het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en Leggelderveld.

Vermilion heeft het project Noordwolde daarna aangepast. Middels de nieuwe stikstofberekening (AERIUS) is vastgesteld, dat de stikstofdepositie van het project 0,00 mol per hectare per jaar bedraagt. Hiermee is aangetoond dat het project geen negatieve gevolgen heeft voor het Natura 2000-gebied en er dus geen natuurvergunning nodig is. De minister heeft dit bevestigd.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam geeft de minister en Vermilion nu gelijk, en wijst het verzoek van Milieudefensie om de booractiviteiten op te schorten, af.

Boring Noordwolde

De activiteiten bij Noordwolde zijn in de laatste fase. Vermilion streeft ernaar de boring zo veilig en snel mogelijk en met zo min mogelijk overlast af te ronden.Terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

    Waar wilt u meer over weten?

    We staan u graag persoonlijk te woord.

    Naar contact