ContactContact Us
Menu

Vermilion en schade door aardgaswinning

Vermilion is wettelijk aansprakelijk voor schade door haar aardgaswinningsactiviteiten. Dat betekent dat Vermilion ervoor moet zorgen dat de schade wordt hersteld en dat Vermilion daarvan de kosten betaalt. Uitgangspunt is dat schademeldingen zo snel, zorgvuldig en toegankelijk mogelijk worden afgewikkeld.

Vermilion heeft een schade-afhandelingsprocedure opgesteld, bedoeld voor meldingen van schade aan gebouwen door bodembeweging of bodemtrillingen. Voor afhandeling van eventuele andere schades kunt u contact opnemen met Vermilion.

Vermilion ijvert voor een landelijk systeem van schade-afhandeling door een onafhankelijk, deskundig orgaan. In Friesland is dat al gelukt met de instelling van de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. Die oordeelt over vergoeding van schade die voortvloeit uit bodemdaling ten gevolge van aardgaswinning door de NAM en Vermilion in de provincie Friesland. Voor schademeldingen uit andere provincies bestaat een dergelijke schade-afhandeling echter nog niet. 


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2019 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog