ContactContact Us
Menu

Onze verantwoordelijkheid

In onze benadering van duurzaamheid, en in algemeenheid bij de uitvoering van onze activiteiten, stellen we mensen en milieu boven winst. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, aannemers en degenen die direct of indirect bij onze activiteiten betrokken zijn, gaan boven alles.

Wij houden zorgvuldig rekening met de omgeving en de mensen die mogelijk gevolgen ondervinden van onze activiteiten. Onze medewerkers, partners, leveranciers en leden van de gemeenschap behandelen we altijd respectvol en eerlijk.

In onze doelstellingen hanteren we de volgende volgorde van prioriteiten:

  1. De veilig- en gezondheid van onze medewerkers en al diegenen die direct of indirect zijn betrokken bij onze activiteiten. Niets is belangrijker.
  2. Onze verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen1
  3. Wij richten ons op uitstekende operationele activiteiten in onze gehele onderneming voor ons economische succes. Dit omvat excellentie op het gebied van techniek en processen, efficiëntie, expertise en relaties met aandeelhouders en belanghebbenden.

We zijn er van overtuigd dat deze drie prioriteiten over het algemeen niet strijdig met elkaar zijn, omdat bedrijfsactiviteiten die op de veiligste en meest milieubewuste manier worden uitgevoerd, op de lange termijn ook het meest winstgevend zijn. Als in een bepaalde situatie deze drie prioriteiten wel met elkaar botsen, geldt voor onze medewerkers de instructie dat de gezond en veiligheid van mensen en de bescherming van het milieu altijd belangrijker zijn dan winst.

Onze raad van bestuur en onze directie- en managementteams beschouwen de verwachtingen van aandeelhouders en belanghebbenden als leidraad voor het succes van Vermilion. We integreren hun verwachtingen in onze bestuurlijke, strategische en uitvoerende processen. Ze zijn daarom opgenomen als doelstellingen in onze strategische langetermijnvisie en geïdentificeerd als verplichtingen voor de jaarplanning. De voortgang van deze verplichtingen wordt elke drie maanden beoordeeld.

We geloven dat deze aanpak een belangrijke reden is om voor Vermilion te Kiezen voor zowel investeerders, medewerkers, partners en de omgeving.

Wij gaan uit van het voorzorgsbeginsel dat in 1992 door de Verenigde Naties is ingevoerd bij de 'Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling' door milieurisico's als een van onze criteria bij de ontwikkelingsbesluitvorming te hanteren en voortdurend te streven naar betere milieuprestaties bij onze activiteiten.


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2019 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog