ContactContact Us
Menu

Maatschappelijke partners

Bijdragen aan de samenleving waarin wij actief zijn zit in Vermilion’s DNA en dit doen wij onder andere via onze maatschappelijke partners. Onze maatschappelijke partners leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale, culturele en ecologische aspecten van onze samenleving. Wij zijn trots dat wij hun projecten tot op heden hebben kunnen steunen door middel van donaties via ons omgevingsfonds, door ons in te zetten als vrijwilliger tijdens de Vermilion Day of Caring of door beiden.

 

jINC.: Flagship partnerschap sinds 2016Volunteer Grants

Vermilion levert een financiële bijdrage aan maatschappelijke organisaties, waar Vermilion medewerkers zich buiten werktijd als vrijwilliger inzetten. In 2017 heeft 10% van de medewerkers hier gebruik van gemaakt.

Onze nationale Day of Caring 2017 was een groot succes, maar liefst 48 medewerkers hebben de handen uit de mouwen gestoken bij één van de lokale maatschappelijke organisaties.


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2019 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog