ContactContact Us
Menu

Ways of Caring

Vermilion is betrokken bij de regio’s waar wij aardgas opsporen en produceren.

Onze missie als Vermilion is het continue verbeteren van onze resultaten voor onze medewerkers, investeerders, partners en uiteraard voor de omgeving waarin wij actief zijn. We zijn een verantwoordelijke energieproducent die zich inzet om iets terug te geven aan de samenleving waarin onze medewerkers wonen, werken en leven.

Met het Ways of Caring programma willen wij een positieve bijdrage leveren aan de omgeving door stichtingen en organisaties in de lokale omgeving waarin wij actief zijn te ondersteunen. Dit doen wij op drie manieren: 


Give BackGive Back – Omgevingsfonds

Momenteel wordt het Omgevingsfonds herzien. Meer informatie volgt.

Ons Omgevingsfonds is opgericht om een maatschappelijke bijdrage te leveren en onderdeel van Vermilion’s Ways of Caring programma. Vanuit dit fonds willen wij bijdragen aan projecten met impact die onderscheidend voor de lokale samenleving. Tot op heden zijn deze bijdragen geleverd op de volgende focusgebieden:

  • Kansrijke samenleving – Wij ondersteunen hulpverleningsorganisaties die kwetsbare groepen in onze gemeenschap bijstaan met een meetbare en effectieve aanpak van problemen die samenhangen met dakloosheid en armoede. Daarnaast investeren wij ook in een proactieve aanpak van deze problematiek. We doen dit uit de overtuiging dat een gezonde, actieve samenleving alle leden laat delen in haar succes.
  • Gezondheid en veiligheid – Wij investeren in resultaatgerichte programma’s voor het verbeteren van het welzijn en de veiligheid van zowel individuen als hun omgeving. Ons streven naar een sterk ontwikkeld gezondheids-en veiligheidsbewustzijn is volledig geïntegreerd in elk facet van onze activiteiten.
  • Milieu – Wij werken samen met organisaties die wetenschappelijk bewezen methodes, processen of activiteiten gebruiken voor de verbetering van de milieubescherming en milieueducatie. Daarmee dragen we bij aan een gezonde, veerkrachtige en duurzame gemeenschap, niet alleen nu maar ook in de toekomst.
  • De culturele verscheidenheid van Vermilion – Wij ondersteunen de plaatselijke culturele activiteiten in de omgeving met als doelstellingen het behouden van de lokale tradities. 

Give TimeGive Time

Wij bieden financiële ondersteuning aan de uiteenlopende stichtingen en verenigingen waar onze medewerkers zich vrijwillig inzetten in hun vrije tijd. Op deze manier tonen wij onze waardering voor hen inzet binnen de lokale omgeving. 


Give TogetherGive Together

Wij organiseren gezamenlijke vrijwilligers activiteiten voor onze medewerkers tijdens kantooruren. Ons samen inzetten voor een ander is volledig in lijn met onze kernwaarden: respect en verantwoordelijkheid. Daarnaast stimuleert dit medewerkerstrots, teamwerk en het bevordert dat we echte, authentieke relaties opbouwen met andere leden binnen onze omgeving.


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2019 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog