ContactContact Us
Menu

Omgevingsfonds

Criteria

Het Omgevingsfonds kent heldere richtlijnen en criteria.

Ons programma kent een jaarlijks budget waarbij wij de doelstelling hanteren om alle fondsen voor het einde van het kalenderjaar toe te kennen.

De aanvraagronde voor 2018 is gesloten. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 februari 2019.

 • Wij ondersteunen de omgeving waarin wij actuele investeringen doen.
 • Wij ondersteunen stichtingen en verenigingen met een maatschappelijke doelstelling.
 • Met onze financiële ondersteuning willen wij een bijdrage leveren op de volgende focus gebieden:
  • Kansrijke samenleving – Wij ondersteunen hulpverleningsorganisaties die kwetsbare groepen in onze gemeenschap bijstaan met een meetbare en effectieve aanpak van problemen die samenhangen met dakloosheid en armoede. Daarnaast investeren wij ook in een proactieve aanpak van deze problematiek. We doen dit uit de overtuiging dat een gezonde, actieve samenleving alle leden laat delen in haar succes.
  • Gezondheid en veiligheid – Wij investeren in resultaatgerichte programma’s voor het verbeteren van het welzijn en de veiligheid van zowel individuen als hun omgeving. Ons streven naar een sterk ontwikkeld gezondheids-en veiligheidsbewustzijn is volledig geïntegreerd in elk facet van onze activiteiten.
  • Milieu – Wij werken samen met organisaties die wetenschappelijk bewezen methodes, processen of activiteiten gebruiken voor de verbetering van de milieubescherming en milieueducatie. Daarmee dragen we bij aan een gezonde, veerkrachtige en duurzame gemeenschap, niet alleen nu maar ook in de toekomst.
  • De culturele verscheidenheid van Vermilion – Wij ondersteunen de plaatselijke culturele activiteiten in de omgeving met als doelstellingen het behouden van de lokale tradities. 

Elk verzoek voor ondersteuning moet aan de bovenstaande criteria voldoen. Dit toetsingskader waarborgt dat onze investeringen bijdragen aan onze doelstelling om bij te dragen aan de omgeving waarin wij actief investeren. Bovendien helpt het ons om consequent, eerlijk en transparant te reageren op verzoeken uit de samenleving.


Uitsluitingscriteria

Wij bieden geen ondersteuning aan organisaties met een winstoogmerk of met doelstellingen, belangen of activiteiten die in strijd zijn met de kernwaarden van Vermilion.

Verder ondersteunt het Omgevingsfonds het volgende niet:

 • personen of persoonlijke doelen
 • Activiteiten die tot doel hebben de godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke identiteit van de instelling in stand te houden of te versterken en aanverwante activiteiten
 • vakverenigingen of vakbonden
 • particuliere stichtingen of clubs
 • schenkingen, waarborgfondsen of activiteiten om tekorten aan te vullen
 • jubilea, vieringen, congressen, conferenties, seminars en aanverwante activiteiten
 • organisaties die niet actief zijn binnen de omgeving waarin wij actief investeren

Flagship investeringen

Investeringen van meer dan €25.000 worden aangemerkt als een flagship investering. Wij beoordelen deze grotere projecten op verscheidene aspecten. De zes hoofdcategorieën zijn: 

 • Betrokkenheid bij de gemeenschap
 • Meetbaarheid, communicatie en erkenning
 • Beoordeling van de organisatie als potentiële samenwerkingspartner
 • Impact/waarde voor de gemeenschap
 • Impact/waarde voor Vermilion
 • Verbondenheid met Vermilion

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
 • © 2019 Vermilion Energy Inc.
 • Juridisch
 • Website door Media Dog