ContactContact Us
Menu

Gedragscode

Vermilion heeft samen met de andere leden van NOGEPA de Gedragscode gaswinning kleine velden getekend. De gedragscode is niet vanachter een bureau geschreven maar tot stand gekomen in samenspraak met belanghebbenden en stakeholders. Door NOGEPA is met meer dan 40 personen gesprekken gevoerd, met betrokkenen vanuit de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, waterbedrijven, waterschappen, kennisinstellingen, buurtorganisaties en een ondernemersvereniging. Tijdens deze gesprekken zijn ervaringen gedeeld en wensen en ideeën opgehaald voor deze gedragscode. De gedragscode geeft algemene richtlijnen aan voor het zorgvuldig betrekken van de omgeving bij olie en gasprojecten uit kleine velden op land. Hierin hebben wij vastgelegd wat de omgeving van ons mag verwachten.     

Lees hier de gedragscode.      

 

        

 


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2019 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog