ContactContact Us
Menu

Bouwkundige opname

Als er van uw huis een bouwkundige opname is gemaakt, kunt u hier de inlogpagina vinden.

Wat is een bouwkundige opname en waarom wordt deze gedaan?

Een bouwkundige opname verschaft bewoners/eigenaren en Vermilion inzicht in de staat van een gebouw. Dit inzicht dient als referentiekader voor zowel de bewoner/eigenaar als Vermilion in het geval wordt vermoed dat schade is ontstaan door bodembeweging als gevolg van gaswinning en hiervan melding is gedaan.

Voor de opnamen in een gebied wordt een representatieve dwarsdoorsnede van de bebouwing gebruikt en verdeelt in categorieën, zoals vooroorlogse en naoorlogse woningen, boerderijen en andere (bedrijfs)gebouwen. Hiermee kunnen de gebouwen waarbij een bouwkundige opname heeft plaatsgevonden als referentiekader dienen voor gelijksoortige gebouwen.

Een gebouw wordt zowel aan de buiten- als binnenkant bekeken. Een onafhankelijke expert noteert de zichtbare opvallende bouwkundige zaken, bijvoorbeeld verzakkingen, scheuren of loszittend pleisterwerk. Hiervan worden ook beelden gemaakt. Alle bouwkundige opnamen worden vastgelegd bij een notaris.

De resultaten van de opnamen helpen om bij eventuele toekomstige schademeldingen aan gebouwen vast te stellen of er een relatie is met gaswinning.

Heeft u nog vragen? U kunt uw vraag dan mailen naar infonl@vermilionenergy.com.


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2018 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog