ContactContact Us
Menu

Beleid en initiatieven voor veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)

Vermilion voert haar activiteiten dusdanig uit dat de veiligheid en de gezondheid van medewerkers, opdrachtnemers en het publiek zo goed mogelijk zijn beschermd. In onze visie maken veiligheid, gezondheid en milieu integraal deel uit van onze bedrijfsvoering. Hierdoor creëren we een cultuur die modelstaat voor de industrie en resulteert in een gezonde werkplek die vrij is van ongevallen.

De VGM-praktijk en -procedures bij Vermilion voldoen op zijn minst aan de wet- en regelgeving en de industrienormen. De VGM-werkwijze versterkt onze bedrijfskernwaarden: excellentie, vertrouwen, respect en verantwoordelijkheid.

Vermilion richt zich op de volgende zaken:

 • Een sterk geïntegreerd VGM-managementsysteem handhaven voor het identificeren en beheren van risico's.
 • Verantwoordelijkheid nemen en aansprakelijkheid aanvaarden door leiderschap te tonen, zichtbare inzet te plegen en sturing te geven om onze VGM-doelstellingen te realiseren.
 • Voortdurend ons beleid en de operationele uitvoering daarvan evalueren en verbeteren.
 • VGM in de bedrijfsdoelstellingen integreren.
 • Elke medewerker en toeleverancier een veilige en gezonde werkplek bieden.
 • Een positieve bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu en het streven naar verbeteringen in het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
 • In noodsituaties snel, verantwoord en doeltreffend optreden.
 • Streven naar voortdurende verbetering van de VGM-prestaties.
 • Open en tijdig communiceren over VGM met alle belanghebbenden.
 • Zorgen dat de benodigde middelen voor dit beleid worden geleverd.

In elke functie moeten we ons bewust zijn van gevaren,incidentpreventie en rekening houden met het milieu. VGM is een gezamenlijke inspanning die voortdurend ondersteuning vereist van iedereen die voor Vermilion werkt. De bescherming van de veiligheid,de gezondheid en het milieu is een integraal en essentieel onderdeel van de planning en uitvoering van elke taak. Iedereen die voor Vermilion werkt, moet zich bewustzijn van ons VGM-beleid en zich verbinden aan de uitvoering hiervan.


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
 • © 2019 Vermilion Energy Inc.
 • Juridisch
 • Website door Media Dog