Wij respecteren uw privacy.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. De cookies zijn niet noodzakelijk om de website goed te laten werken. Hieronder kunt u aangeven, welke cookies wij mogen gebruiken.

Meer informatie
Naam Google Analytics Cookie
Provider Google
Doel Gebruiksgegevens en statistieken van websitebezoekers bijhouden.
Naam cookie GOOGLEANALYTICS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam ColdFusion CFIDE/CFTOKEN Application Cookie
Provider Adobe ColdFusion
Doel Een vlottere browse-ervaring aanbieden.
Naam cookie CFTOKENS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam Cookie Alert Popup Cookie
Provider Media Dog Productions
Doel Het cookie-waarschuwingsscherm verbergen bij toekomstige websitebezoeken.
Naam cookie COOKIEALERT
Vervaldatum cookie Na een maand
Opslaan & Afsluiten
Disclaimer  /  Privacy- & Cookiebeleid
Close

Projecten

VDW

Vermilion heeft nieuwe plannen voor de productie van aardgas voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. Voor het project VDW is een zogenaamde rijkscoördinatieregeling gestart. Het gaat hier om twee kleine velden, genaamd VDW-A en VDW-B. De gasvelden strekken zich uit onder het grondgebied van de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert dit proces en betrekt (regionale) overheden nauw bij de invulling van de procedure. Er wordt alvast in de geest van de nieuwe omgevingswet gewerkt, wat inhoudt dat belanghebbenden worden uitgenodigd mee te denken over dit project. In dit traject worden alle vergunningen geschreven en beoordeeld, en zal een uitgebreide milieueffectrapportage worden opgesteld.

VDW overzichtskaart

Participatievoorstel per projectfase

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de milieueffectrapportage voor de gaswinning VDW is gepubliceerd en ligt van 25 augustus tot en met 5 oktober 2021 ter inzage. 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert digitale informatiebijeenkomsten op 8 en, indien nodig, 9 september 2021. Hier wordt meer verteld over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de gaswinning VDW. U kunt tijdens deze bijeenkomsten vragen stellen.

Kijk voor meer informatie over de terinzagelegging en de informatiebijeenkomsten op de website van RVO

Criteria voor een nieuwe gasproductielocatie

Om gas te kunnen produceren moet een gasveld worden aangeboord. Het boren gebeurt vanaf een locatie die zo gunstig mogelijk ligt ten opzichte van het ondergrondse doel. Na een succesvolle boring moet productie vanaf die locatie ook goed mogelijk zijn.

Een eerste stap is onderzoeken of er een bestaande locatie aanwezig is, waarvandaan één of meerdere gasvelden veilig en efficiënt kunnen worden bereikt en waarvandaan aanvullende productie mogelijk is.

Als er geen bestaande locatie voorhanden is, moet er een nieuwe locatie worden gezocht. 

Bij het zoeken naar een geschikte locatie moet aan een aantal criteria worden voldaan. De locatie moet bijvoorbeeld in de omgeving passen, goed bereikbaar zijn en de ondergrondse doelen moeten veilig en economisch aangeboord kunnen worden.

Een algemene lijst van criteria waar een locatie aan moet voldoen is hieronder te vinden.

Meer weten?

Gerelateerde nieuwsartikelen


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Waar wilt u meer over weten?

We staan u graag persoonlijk te woord.

Naar contact