Wij respecteren uw privacy.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. De cookies zijn niet noodzakelijk om de website goed te laten werken. Hieronder kunt u aangeven, welke cookies wij mogen gebruiken.

Meer informatie
Naam Google Analytics Cookie
Provider Google
Doel Gebruiksgegevens en statistieken van websitebezoekers bijhouden.
Naam cookie GOOGLEANALYTICS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam ColdFusion CFIDE/CFTOKEN Application Cookie
Provider Adobe ColdFusion
Doel Een vlottere browse-ervaring aanbieden.
Naam cookie CFTOKENS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam Cookie Alert Popup Cookie
Provider Media Dog Productions
Doel Het cookie-waarschuwingsscherm verbergen bij toekomstige websitebezoeken.
Naam cookie COOKIEALERT
Vervaldatum cookie Na een maand
Opslaan & Afsluiten
Disclaimer  /  Privacy- & Cookiebeleid
Close

Projecten

Seismisch onderzoek 2021

Vanaf eind oktober 2021 laat Vermilion seismisch onderzoek uitvoeren in een deel van Fryslân. Het onderzoeksgebied ligt in delen van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Seismisch onderzoek is nodig om beter inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van aardgasvoorraden en aardwarmte in de diepe ondergrond.

Onderzoeksgebied Hemelum seismisch onderzoek

Wat is seismisch onderzoek?

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de grond ingestuurd. De onderliggende aardlagen kaatsen de golven terug, die vervolgens worden opgevangen en geregistreerd door meetboxen met daaraan verbonden geofoons (grondmicrofoons). Door de signalen nauwkeurig te meten kan een duidelijk beeld van de ondergrond worden gemaakt. Op deze manier worden voorraden van aardgas en de aanwezigheid van aardwarmte in kaart gebracht.

Waarom seismisch onderzoek?

Seismisch onderzoek wordt in Nederland al sinds de jaren ‘50 uitgevoerd. In dit deel van Nederland is nog geen seismisch onderzoek uitgevoerd volgens de nieuwste 3D-technieken. Met dit seismisch onderzoek worden aardgas- en aardwarmtevoorraden beter in beeld gebracht. Aardgas blijft ook de komende decennia noodzakelijk voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. Nederlands aardgas heeft daarin de voorkeur. Aardgas uit Nederland zorgt voor minimaal 30% minder CO2-uitstoot dan geïmporteerd aardgas en is daardoor beter voor het milieu. In de overgang naar een duurzaam energiesysteem in 2050, biedt Nederlands aardgas een efficiënte en veilige energiebron om de komende decennia Nederland de energie te leveren die nodig is.

Aardwarmte kan een rol spelen in de verduurzaming van onze energiehuishouding. De aanwezige gasinfrastructuur, kennis en expertise van de diepe ondergrond hebben we overmorgen nodig voor aardwarmte, groen gas, opslag van energie en de ontwikkeling van waterstof. Vermilion is na afronding van het onderzoek bereid de resultaten van het onderzoek te delen met geïnteresseerde partijen.

Hoe werkt seismisch onderzoek?

Om de geluidsgolven op te wekken wordt gebruik gemaakt van drie technieken:

 • Schotgat-seismiek: Een methode waarbij door onderzoekers een gat wordt geboord van 10 tot 15 meter diepte. Hierin wordt een kleine seismische lading aangebracht die op een later moment ontstoken wordt. Dit kan overlast geven in de vorm van een dof geluid.
 • Vibro-seismiek: Deze techniek vindt plaats in bebouwd gebied, stedelijke gebieden, dorpen en openbare wegen. Geluidsgolven worden opgewekt met speciale vrachtwagens (vibrotrucks) waaronder een trilplaat is aangebracht. Bewoners die aan een straat wonen waar de vibrotrucks werkzaam zijn, worden kort van tevoren geïnformeerd.
 • Airgun-seismiek: Bij kanalen en meren wordt airgun-seismiek toegepast. Hierbij zorgt een speciale boot voor het loslaten van samengeperste lucht in het water, die vervolgens zorgt voor geluidsgolven in de ondergrond.

Voordat de aannemer daadwerkelijk begint met de uitvoering, wordt eerst het meetnet van de beoogde locaties van de verschillende technieken vastgesteld. Dat gebeurt in overleg met betrokken grondeigenaren/gebruikers, provincie, gemeenten, natuurbeheerorganisaties, waterschappen en andere belanghebbenden.

Bij alle drie technieken worden geluidsgolven opgewekt en worden de weerkaatsingen gemeten aan de oppervlakte door de meetboxen met daaraan de verbonden geofoons. Tijdens de uitvoering vindt constante monitoring plaats of de opgewekte golven binnen de daarvoor geldende normen blijven.


Meer informatie?

Planning

 • Begin oktober                 Voorbereidende werkzaamheden
 • Half oktober                    Aanvang met het uitleggen van de geofoons
 • Eind oktober                   In landelijk gebied worden gaten geboord voor schotgat-seismiek
 • Half november                Geluidsgolven worden opgewekt met de verschillende technieken
 • Eind december               Werkzaamheden worden afgerond
 • Januari-februari 2022     Zorgen dat alles keurig is opgeruimd

Overzichtskaart planning opwekken geluidsgolven met de verschillende technieken in het gebied

We beginnen in het zuidoosten van het onderzoeksgebied en werken zo toe richting het noorden. Tijdens de voorbereidingen en uitvoering zijn verschillende ploegen in het gebied actief. Overlast voor de omgeving wordt zoveel mogelijk beperkt. De werkzaamheden worden naar verwachting eind december afgerond. De planning kan wijzigen door bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Planning seismisch onderzoek geluidsgolven

Informatiemarkten

Wij hebben 2 informatiemarkten bij u in de buurt georganiseerd voor iedereen die meer informatie of met ons in gesprek wilde:

 • 27 oktober 2021 in Zalencentrum De Treemter in Balk
 • 4 november 2021 in De Klink in Koudum

Vermilion steekt energie in uw duurzame omgeving

Om de lokale energietransitie te versnellen, stellen we een deel van onze investering beschikbaar. Via het Omgevingsfonds kunnen lokale verenigingen en stichtingen een bijdrage vragen als zij ambities hebben op het gebied van duurzaamheid.

Meer informatie, vragen of meldingen

U kunt van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren contact opnemen met ons veldkantoor voor meer informatie, vragen of meldingen over het project:


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Onze locaties

Waar wilt u meer over weten?

We staan u graag persoonlijk te woord.

Naar contact