ContactContact Us
Menu

Wet- en regelgeving

De Mijnbouwwet vormt het juridisch kader voor de opsporing en productie van aardolie en aardgas in Nederland. Mineralen in de ondergrond (meer dan 100 m onder het oppervlak) zijn eigendom van de Staat der Nederlanden. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) verleent de vergunning tot exploratie en productie. Hierbij gaat het eigendom van de in de ondergrond aanwezige mineralen over op de vergunninghouder.  

De aanvrager van een exploratievergunning moet een ontwikkelingsplan voorleggen en de financiële en technische mogelijkheden in huis hebben om dit plan uit te voeren. De houder van de exploratievergunning kan een productievergunning aanvragen als hij de commerciële capaciteit van het potentiële gasveld kan aantonen1.

De overheid heeft recht op deelname in de olie- en gasontwikkelingsprojecten via Energie Beheer Nederland (EBN), een staatsonderneming. Bij nieuwe vergunningen krijgt EBN automatisch een belang van 40%. 


1. ICLG; April 2017


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2019 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog