ContactContact Us
Menu

Verwerking en vervoer

Het uit een ondergronds veld geproduceerde aardgas stroomt per pijpleiding naar onze behandelingsfaciliteit. Daar wordt het aardgas behandelt waarbij o.a. water en soms ook waterstofsulfide wordt verwijdert. Zo nodig verhogen we de druk zodat het gas vervolgens in het aardgastransportnetwerk kan worden ingevoerd. Aardgas dat deze behandeling heeft ondergaan wordt droog aardgas genoemd.

Map - Processing & TransportationNederland heeft een uitgebreid stelsel van aardgastransportleidingen voor het vervoer van aardgas. Gas Transportation Services B.V. (GTS), een dochtermaatschappij van de Nederlandse Gasunie, bezit en beheert het netwerk van hogedrukpijpleidingen. De GTS-pijpleidingen staan in verbinding met netwerken in het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland. Ook kleinere regionale exploitanten zijn aangesloten op het netwerk van GTS. Deze regionale distributiesystemen zijn eigendom van publieke organen, zoals wettelijk verplicht is. De vervoerstarieven staan onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM). In de Gaswet van 2000 is de toegang tot de distributienetwerken geregeld en de ACM als de zelfstandige toezichthouder benoemd.  

Het Nederlandse gasdistributienet is opgedeeld in twee afzonderlijke systemen. Er is een specifiek voorschrift voor laagcalorisch gas zoals dat geproduceerd wordt door het Groningenveld. Een ander voorschrift regelt het vervoer van hoogcalorisch gas zoals dat geproduceerd wordt uit velden van Vermilion, LNG en het buitenland. 

Bronnen: ICLG 2017The Oil and Gas Law Review Second Edition (2014); April 2017


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2019 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog