ContactContact Us
Menu

Technologische vooruitgang

Dankzij nieuwe technieken kunnen producenten voorheen ontoegankelijke reserves aanboren. Hierbij kunnen gevoelige ecosystemen beter worden ontzien en de gevolgen voor het milieu tot een minimum worden beperkt.

Producenten beschikken over geavanceerde technieken, zoals horizontaal boren, met groter bereik boren en multilateraal of via een complex pad boren. Dankzij deze technologie kunnen zij voorheen ontoegankelijke reserves aanboren en gevoelige ecosystemen ontzien. Er zijn ook minder oppervlaktelocaties en boorputten nodig, zodat de verstoring van het oppervlak en de milieueffecten beperkt blijven.

Nieuwe boortechnieken hebben daarnaast nog andere voordelen:
     -  het oppervlaktebeslag van afzonderlijke booroperaties is sterk teruggebracht;
     -  het boren verloopt sneller en maakt minder lawaai;
     -  de boorputten zijn vaak kleiner en generen daardoor minder afval tijdens het boorproces.


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2019 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog