ContactContact Us
Menu

Overzicht energie in Nederland

Nederland speelt een belangrijke rol als één na grootste producent en exporteur van aardgas in Europa. Een gigantisch systeem van pijpleidingen transporteert het aardgas rechtstreeks of indirect van Nederland naar een groot deel van Europa. In ons land is ook de virtuele marktplaats voor aardgas gevestigd: Title Transfer Facility (TTF). Dit is de grootste hub voor spotvolumes in de Europese aardgashandel1.

In 2016 bedroeg de totale aardgasproductie in Nederland ruim 47 miljard Nm³ (= kubieke meter) of 1.750,8 bcf (= billion cubic feet). Hiervan kwam 27 miljard Nm³ (1.005,8 bcf) uit Groningen². Tegenover deze productiecijfers staat het verbruik in Nederland, dat bedroeg in 2015 ongeveer 39,9 miljard Nm³ (1.486,3 bcf)³. Meer dan de helft van de benodigde energie in Nederland wordt opgewekt door gebruik te maken van aardgas. We benutten de aldus opgewekte energie voor de opwarming van woningen, het opwekken van elektriciteit en voor de industrie. In Nederland wordt het meeste aardgas tegenwoordig uit offshore-velden in de Noordzee geproduceerd. Toch zijn op het vaste land ook nog altijd aardgasvelden productief, zoals het Groningenveld. Dit onshore-gasveld is het grootste in Europa en één van de tien grootste in de wereld.

De overheid begrenst de jaarlijkse gasproductie van het Groningenveld om de levensduur van het veld te verlengen en de bodemdalingen seismische activiteit te beheren. Tegelijkertijd bevordert de overheid de aardgasproductie in andere delen van het land met het kleineveldenbeleid. Dit beleid voorziet in productie- en verkoopstimulansen voor ondernemingen die hun aardgas gedurende de levensduur van het veld gegarandeerd tegen marktprijs (TTF) aan GasTerra kunnen verkopen. De productie van kleine velden krijgt voorrang op het Groningenveld dat als swingproducent wordt ingezet om tekorten in de voorziening aan te vullen.

Vermilion beschouwt Nederlands aardgas als een essentieel element in de Nederlandse energiemix. Door te investeren in binnenlandse aardgasproductie ondersteunt Vermilion de toegang van ons land tot een zekere, betrouwbare en kosteneffectieve energievoorziening. De exploitatie en productie van olie en aardgas in Nederland droeg in 20144 bij tot circa 6.000 directe en 10.000 indirecte arbeidsplaatsen.

1EIA; april 2017
2CBS; april 2017
3CBS; april 2017
4
ICLG, The Oil and Gas Law Review, Second Edition; april 2017
 5EBN; april 2017


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2019 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog