ContactContact Us
Menu

De optimale Nederlandse energiemix

De samenvatting van onze visie op de optimale energiemix in Nederland luidt als volgt:

  • Energie die in Nederland zelf wordt gewonnen, is het beste voor het milieu en de economie.
  • Nederlandse groene energie en Nederlands aardgas zijn momenteel de beste opties om in de binnenlandse energiebehoefte te voorzien.
  • Wij zien Nederlandse groene energie als essentieel onderdeel van de binnenlandse energiesector en blijven ons uitspreken voor uitbreiding van groene energieoplossingen om te voorzien in de Nederlandse energiebehoefte.

Laat uw mening weten

Vermilion waardeert de betrokkenheid van belanghebbenden enorm en hoort graag uw mening! Wij nodigen u uit kennis te nemen van de criteria die u op onze website in de rubriek ‘De Nederlandse energie-uitdaging’ vindt en ons feedback te geven over ùw prioriteiten en ùw mening over de optimale Nederlandse energiemix. 

infonl / vermilionenergy, com


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2019 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog