ContactContact Us
Menu

Basiskennis koolwaterstoffen

Alle koolwaterstoffen zijn gevormd door het ontbindingsproces van microscopisch kleine flora en fauna die miljoenen jaren geleden in de oceaan leefden.

Alle koolwaterstoffen, inclusief olie en aardgas, zijn gevormd door het ontbindingsproces van microscopisch kleine flora en fauna. De voorloper van aardolie en aardgas vormde zich op de bodem van de oceaan. Miljoenen jaren geleden zonken dode plantjes en beestjes naar de zeebodem en raakten in de loop der tijd overdekt door sedimentlagen. Deze lagen kwamen steeds dieper ondergronds te liggen en werden steeds meer samengeperst. Hierbij stegen de druk en de temperatuur in de sedimentlagen. Dit zorgde ervoor dat het ontbindende materiaal in een zeer langdurig proces werd omgezet in de koolwaterstoffen zoals wij die vandaag kennen.

De gesteentelagen met veel organisch materiaal waarin de koolwaterstoffen zijn gevormd, noemen we het moedergesteente. De omringende druk duwt de koolwaterstoffen gewoonlijk uit het compacte (dichte) moedergesteente omhoog naar de meer poreuze en doorlatende gesteentelagen, het zogeheten reservoirgesteente. Over het algemeen bestaat reservoirgesteente uit mineralen zoals zandsteen, siltsteen en carbonaten. De porie-of lege ruimte (porositeit) en het verbindingsniveau tussen deze porieruimtes (permeabiliteit) maken het mogelijk dat vloeistof en gas door deze gesteenten stromen. Zo kunnen de koolwaterstoffen zich omhoog werken naar het aardoppervlak, waar ze ontsnappen. Vaak blokkeert een ondoorlatend gesteente of andere geologische formatie deze opwaartse beweging. Dan hopen de koolwaterstoffen zich op. Als de ophoping zich in een gesteentelaag bevindt waarin de koolwaterstoffen vrijelijk kunnen bewegen, spreken we van conventionele velden. De opsporing en ontwikkeling van olie en aardgas uit deze velden duidt de branche daarom meestal aan met ‘conventionele’ of ‘traditionele’ activiteiten.  

De koolwaterstof-reserves uit de conventionele velden zijn overal in de wereld teruggelopen door de langdurige olie- en gasproductie. De industrie beschikt inmiddels over geavanceerde technieken om uit velden koolwaterstoffen te produceren die voorheen ontoegankelijk waren.

De meeste olie- en aardgasbronnen die de industrie met de traditionele techniek kan aanboren zijn reeds in ontwikkeling. De koolwaterstof-reserves uit de conventionele velden zijn teruggelopen door tientallen jaren olie- en gasproductie. Inmiddels zijn geavanceerde technologieën geïntroduceerd, zoals horizontaal boren, meertraps fracken, 3D- en micro-seismologische technologieën. Met deze technologieën is de industrie nu in staat koolwaterstoffen te winnen uit voorheen ontoegankelijke koolwaterstofreserves zoals onconventionele (compacte) velden met een lage permeabiliteit. Deze velden konden voorheen, met de traditionelere technieken, niet worden ontwikkeld. Anders dan conventionele reserves hebben onconventionele koolwaterstofafzettingen vaak een lage permeabiliteit, waardoor de koolwaterstof niet vrij door het gesteente kan stromen. Voor de productie zijn daarom geavanceerde technieken zoals fracken vereist. Eigenlijk is er geen verschil tussen onconventionele en conventionele koolwaterstoffen. De term 'onconventioneel' heeft uitsluitend betrekking op de methoden voor winning en het type reservoirgesteente waaruit ze worden geproduceerd. Met de term schaliegas wordt meestal een onconventioneel veld bedoeld dat niet is gemigreerd, maar nog in het moedergesteente zit en rechtstreeks daaruit wordt geproduceerd.  

De bestaande concessies van Vermilion in Nederland staan conventionele activiteiten toe voor de opsporing, ontwikkeling en winning van koolwaterstofhulpbronnen uit conventionele reserves, waarvan de meeste zich op ongeveer 2.200 tot 2.500 meter onder het grondoppervlak bevinden.

Vermilion heeft geen rechten verworven voor de exploratie van onconventionele compacte of schalieafzettingen in Nederland en is dit ook in de toekomst niet van plan.


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2019 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog