ContactContact Us
Menu

Productiegegevens

In 2016 bedroeg het netto-aandeel van de productie van Vermilion in Nederland 1,3 miljoen normaal kubieke meter per dag (Nm3/d) (47,8 mmcf/d) aardgas en 14 kubieke meter per dag (m3/d) (88 bbls/d) vloeibaar aardgas. Het gecombineerde netto-aandeel van onze productie kwam dat jaar uit op 7.559 barrels of oil equivalent per day (boe/d). In 2015 produceerde Nederland in totaal circa 140,3 miljoen Nm3/d (5.225 mmcf/d) aardgas, terwijl het verbruik ongeveer 104,7 miljoen Nm3/d (3.898 mmcf/d) beliep.1

De totale aardgasproductie uit door Vermilion geëxploiteerde faciliteiten, inclusief de aan onze partners toegewezen productie, bedroeg ongeveer 750 miljoen Nm3 in 2015. Als we uitgaan van het gegeven dat een huishouden gemiddeld circa 4 Nm3/d aardgas per dag gebruikt, dan bedienen onze faciliteiten het equivalent van ongeveer 625.000 huishoudens.

De totale productie van onze velden vertegenwoordigt circa 1,7% van het algehele Nederlandse aardgasverbruik. Dit aandeel staat ongeveer gelijk aan:

  • 7400 windturbines van elk 2 mW; of
  • 3.600 hectare aan zonnepanelen (35,5 miljoen m2)

1 2016 bron van gegevens: CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2018 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog