ContactContact Us
Menu

Onze activiteiten

In Nederland richt Vermilion zich op de opsporing, ontwikkeling en productie van conventioneel aardgas. Wij zijn van mening dat aardgas een essentiële component vormt in de Nederlandse energiemix. Het is immers de milieuvriendelijkste fossiele brandstof en het biedt de Nederlandse huishoudens en bedrijven een veilige, betrouwbare en kosteneffectieve energievoorziening. 

De activiteiten van Vermilion bieden de volgende voordelen voor Nederland:

  • Behoud of uitbreiding van lokale werkgelegenheid
  • Grotere afdracht van belastinginkomsten
  • Grotere bijdrage aan plaatselijke maatschappelijke initiatieven
  • Ondersteuning van de zekerheid van de binnenlandse energievoorziening
  • Beperking van het oppervlaktebeslag in vergelijking met andere energieopties
  • Mogelijk alternatief voor energiebronnen met een hogere CO2-voetafdruk, zoals steenkool

Klik hier om te zien waar wij actief zijn in Nederland.


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2018 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog