ContactContact Us
Menu

Huidige activiteiten

Vermilion heeft jaarlijks verscheidene projecten lopen en vindt het belangrijk hierover informatie te verstrekken. Daarom is er per lopend project in ieder geval een project gerelateerde factsheet beschikbaar voor meer inhoudelijke informatie. Vermilion houdt zo belanghebbenden op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de huidige activiteiten. 

Resultaten bodemdalingsmetingen

Vermilion heeft vorig jaar boven 14 aardgasvoorkomens in Drenthe, Overijssel en Friesland bodemdalingsmetingen uitgevoerd. De resultaten komen goed overeen met de voorspellingen. De gemeten bodemdalingen op het diepste punt vallen binnen de bandbreedte van normale onzekerheid. Uit de resultaten van de metingen is naar voren gekomen dat boven het aardgasvoorkomen Diever, conform verwachting, geen significante bodemdaling heeft plaatsgevonden. De prognose voor Vinkega en Diever is iets bijgesteld naar aanleiding van de observaties rondom Vinkega betreffende de vorm van de dalingskom. Lees hieronder het Bodemdaling Statusrapport en de meetregisters.

Informatiebijeenkomst Winningsplan Slootdorp

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 3 juli 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd met betrekking tot het Winningsplan Slootdorp. Vermilion's informatiedocumenten van deze avond kunt u hieronder vinden.

Informatiebijeenkomst Winningsplan Loon Op Zand en Loon Op Zand-Zuid

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 27 juni 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd met betrekking tot het Winningsplan Loon Op Zand en Loon Op Zand-Zuid. Vermilion's informatiedocumenten van deze avond kunt u hieronder vinden.

Informatiebijeenkomst Winningsplan Waalwijk-Noord

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 6 juni 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd met betrekking tot het Winningsplan Waalwijk-Noord. Vermilion's informatiedocumenten van deze avond kunt u hieronder vinden.

Informatiebijeenkomst Winningsplannen Opeinde en Opeinde-Zuid/Middelburen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 16 mei 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd met betrekking tot de Winningsplannen Opeinde en Opeinde-Zuid/Middelburen. Vermilion's informatiedocument van deze avond kunt u hieronder vinden.


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2018 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog