ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws


Bedrijfsnieuws / 30.11.2018

Constructieve dialoog over de uitdagingen van de energietransitie

De transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening is zo’n complexe opgave dat lokale en nationale overheden, bedrijven en wetenschap moeten samenwerken om de energietransitie tot een succes te maken. Dat is de gedeelde conclusie van de …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 14.11.2018

Minister Wiebes stemt in met verlengde gaswinning Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag, 14 november 2018, definitief Meer Lezen

Bedrijfsnieuws / 02.10.2018

Inschrijving informatiebijeenkomst bouwkundige opname Diever gestart

U …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 24.08.2018

Uitvoer hoogtemetingen meetnetten provincie Friesland

In de periode van medio augustus tot en met december 2018 laat Vermilion Energy hoogtemetingen uitvoeren in de provincie Friesland door landmeetkundige medewerkers van Antea Group. Meer Lezen

Bedrijfsnieuws / 16.08.2018

Raadsleden bezoeken mijnbouwlocaties in het zuiden

Recent kreeg Vermilion raadsleden uit twee gemeenten op bezoek. Raadsleden uit Waalwijk bezochten het gasbehandelingsstation van Vermilion aan de Weteringweg. De gemeenteraad van Woudrichem en wethouder Van der Hoeven van de gemeente Aalburg kwamen op bezoek bij de mijnbouwlocatie van …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 19.07.2018

Resultaten bodemdalingsmetingen in lijn met voorspellingen

De resultaten van de bodemdalingsmetingen die Vermilion vorig jaar boven 14 aardgasvoorkomens in Drenthe, Overijssel en Friesland uitvoerde, komen goed overeen met de voorspellingen. De gemeten bodemdalingen op het diepste punt vallen binnen de bandbreedte van normale onzekerheid. …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 11.07.2018

Minister geeft definitief instemmingsbesluit op winningsplannen Eesveen en Vinkega

Op 10 juli 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een vooraankondiging  gepubliceerd van het definitieve instemmingsbesluit op de winningsplannen Eesveen en Vinkega. Dit betekent dat Vermilion tot en met 2027 630 miljoen kuub (nm³) aardgas mag winnen uit …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 06.06.2018

Uitspraak Raad van State omgevingsvergunning Krimpenerwaard

Op 6 juni 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) uitspraak gedaan in het hoger beroep van Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) tegen de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard om aan …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 05.06.2018

Interview Sven Tummers bij Studio Energie

Hoe ziet Vermilion haar rol in de energietransitie? Beluister het interview van Sven Tummers, Managing Director bij Vermilion, in …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 31.05.2018

Vermilion blij met duidelijkheid van kabinet over gaswinning uit de kleine velden in de energietransitie

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft op woensdag 30 mei het beleid van het kabinet verkondigd op gaswinning, het belang van kleine gasvelden onderstreept en de rol hiervan in de energietransitie verduidelijkt. Vermilion verwelkomt deze beleidsbrief van het …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 30.05.2018

Vermilion is als aspirant-lid toegetreden tot DAGO

Vermilion Energy Netherlands B.V. is als aspirant-lid toegetreden tot DAGO, de Vereniging van Nederlandse Geothermie Operators. Deze toetreding is een concrete stap in een verdere samenwerking tussen de geothermiesector en de olie- en gassector met als doel meer van elkaar te leren, de …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 16.03.2018

Uitbreiding activiteiten Vermilion Energy Netherlands

Vandaag heeft Vermilion Energy Netherlands B.V. (‘Vermilion’) de Tietjerksteradeel II concessie met 9 locaties, 24 putten en de gasbehandeling- en compressiestations nabij Kootstertille van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 09.03.2018

Aardgaswinning bij Wapse kan doorgaan

De winning van bijna 500.000 m³ aardgas per dag door Vermilion Energy bij de locatie Wapse in Drenthe kan doorgaan. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 maart 2018. Het gaat om twee vergunningen die de toenmalige …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 06.02.2018

Sven Tummers nieuwe Managing Director bij Vermilion Energy Netherlands B.V.

Sven Tummers is met ingang van 1 februari 2018 benoemd tot Managing Director Vermilion Energy Netherlands B.V.. Hij volgt hiermee de Canadees Scott Seatter op, die drie jaar leiding heeft gegeven aan de business unit en nu naar Amerika vertrekt als Managing Director USA. Sven Tummers …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 19.12.2017

Opheldering over gaswinning onder woonwijk Skoatterwâld in Heerenveen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het handhavingsverzoek van de gemeente Heerenveen om de gaswinning door Vermilion uit de put LZG-02 te staken, afgewezen. Vermilion wint via de put LZG-02 gas uit het gasveld Langezwaag dat gelegen is onder de woonwijk Skoatterwâld in …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 10.11.2017

Vermilion wil huidige staat van bebouwing in kaart brengen

Vermilion wil in de gemeenten Hollands Kroon en Schagen een bouwkundige opname uitvoeren die de huidige staat in kaart brengt van de bebouwing binnen het invloedsgebied van het Slootdorp gasveld waaruit de onderneming aardgas wint. De bouwkundige opname verschaft bewoners en eigenaren …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 31.10.2017

Drukbezochte informatiebijeenkomsten seismisch onderzoek

In augustus is Vermilion Energy Netherlands B.V. gestart met de uitvoering van een seismisch onderzoek in de provincie Friesland. Aan de hand van de uitkomsten wil Vermilion inzicht krijgen in de opbouw van de diepere ondergrond. Op basis van deze informatie kan een schatting worden …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 03.10.2017

Duidelijkheid voor Vermilion omtrent onterechte dwangsom Wapse

De minister van Economische Zaken heeft het bezwaar van Vermilion tegen het dwangsombesluit van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) d.d. 25 januari 2017 tot stilleggen van de productie uit het gasvoorkomen Diever bij Wapse, gegrond verklaard. Dit heeft de minister Vermilion …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 08.09.2017

Nederlandse gasproducenten ondertekenen nieuwe gedragscode

Op 7 september heeft Vermilion samen met de andere leden van NOGEPA, branchevereniging voor de olie en gasindustrie, de startversie van de “gedragscode gaswinning kleine velden” getekend. De gedragscode is opgesteld in nauw overleg met betrokkenen bij projecten en geeft algemene …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 28.07.2017

Vermilion start seismisch onderzoek in Friesland

Vermilion Energy Nederland start de komende maand augustus met de uitvoering van een seismisch onderzoek in een deel van Fryslân waar de onderneming de vergunningen heeft om naar de aanwezigheid van aardgas te zoeken. Aan de hand van de uitkomsten wil Vermilion inzicht …

Meer Lezen
Green Deal Ultradiepe Geothermie ondertekend
Bedrijfsnieuws / 19.06.2017

Green Deal Ultradiepe Geothermie ondertekend

30% van de warmte die de industrie nodig heeft zou in de toekomst door Ultra Diepe Geothermie geleverd kunnen worden. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven hebben vandaag de zogeheten Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 11.04.2017

Vermilion stopt gasproductie Langezwaag-3 put

Vermilion is onmiddellijk gestopt met de productie van aardgas vanuit de Langezwaag-3 put in het gasveld Langezwaag. Hiertoe is besloten nadat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) Vermilion gisteren een last onder dwangsom had opgelegd. In een reactie laat Vermilion weten teleurgesteld te zijn …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 22.03.2017

Vermilion Energy Netherlands B.V. opnieuw Best Workplace

Voor het vierde opeenvolgende jaar heeft Vermilion Energy Netherlands B.V. de erkenning Best Workplace verkregen van het Great Place to Work® instituut in de categorie "Large and Multinational” ondernemingen. “Het zijn onze medewerkers die Vermilion aan deze …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 15.03.2017

Gemeente geeft geen vergunning voor uitvoeren seismisch onderzoek - Vermilion Energy betreurt besluit Smallingerland

De gemeenteraad van Smallingerland ging gisteravond akkoord met het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om geen vergunning af te geven voor het verrichten van een seismisch onderzoek. Vermilion Energy Netherlands B.V. betreurt het besluit van de gemeente. De resultaten …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 22.09.2016

Omgevingsfonds

Vermilion lanceert Municipality Linkage Program - Onze bijdrage aan de omgeving waarin wijinvesteren.

Vermilion Energy hecht veel waarde aan de omgeving waarin wij actief zijn. Om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan deze …

Meer Lezen
Bedrijfsnieuws / 10.06.2016

Vermilion opent een website met actuele Nederlandse informatie voor belanghebbenden.

We zijn een dynamische en groeiende onderneming in Nederland en hechten daarom groot belang aan een toegankelijk platform waar belanghebbenden en belangstellenden informatie vinden over onze organisatie, activiteiten en maatschappelijke investeringen. Onze website biedt naast deze onderwerpen …

Meer Lezen

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Nieuws
Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2018 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog