ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 10.11.2017

Vermilion wil huidige staat van bebouwing in kaart brengen

Vermilion wil in de gemeenten Hollands Kroon en Schagen een bouwkundige opname uitvoeren die de huidige staat in kaart brengt van de bebouwing binnen het invloedsgebied van het Slootdorp gasveld waaruit de onderneming aardgas wint. De bouwkundige opname verschaft bewoners en eigenaren inzicht in de huidige staat van hun pand. Dit inzicht dient als referentie in het geval wordt vermoed dat schade is ontstaan door bodembeweging als gevolg van gaswinning. De opname draagt ertoe bij dat Vermilion eventuele schademeldingen adequaat kan behandelen.

Seismische risicoanalyse

Sinds 1 januari van dit jaar is een nieuwe Mijnbouwwet van kracht. In deze wet is rekening gehouden met de maatschappelijke zorg die is ontstaan over de gevolgen van gaswinning voor de lokale leefomgeving. Zo schrijft de wet nu voor dat een seismische risicoanalyse onderdeel uitmaakt van het winningsplan. In deze analyse wordt naast het risico op een aardbeving ook aandacht besteed aan het effect daarvan op de lokale leefomgeving in het geval er een voorkomt. Vermilion heeft deze risicoanalyse laten uitvoeren. De conclusie is dat de kans op het ontstaan van een aardbeving als gevolg van gaswinning uit het Slootdorp gasveld verwaarloosbaar is.

Versterking seismische meetnet KNMI

Ondanks deze uitkomst neemt Vermilion maatregelen die verder gaan dan de wettelijk verplichte eisen. Op kosten van de onderneming is het seismische meetnet van het KNMI versterkt binnen het invloedsgebied van de gasvelden. Volgens de richtlijn van het Staatstoezicht op de Mijnen wordt het invloedsgebied gevormd door de grond waaronder het gasveld zich bevindt, uitgebreid met een bufferzone van vijf kilometer rondom de buitenranden van het gasveld.

Uitvoering vooropname

De opname is in handen van een ingenieursbureau met ervaring in dit type onderzoek. Voor de opname maakt het bureau een representatieve dwarsdoorsnede van de bebouwing en verdeelt deze in categorieën, zoals vooroorlogse en naoorlogse woningen, boerderijen en andere (bedrijfs)gebouwen.

De resultaten van de opname in combinatie met het seismische meetnet helpen om bij eventuele toekomstige schademeldingen aan gebouwen vast te stellen of er een relatie is met gaswinning.

Informatiebijeenkomsten

Voor bewoners in het invloedsgebied worden er twee informatiemarkten gehouden.

Bewoners krijgen daar de gelegenheid nader kennis te maken met Vermilion en vragen te stellen over de bouwkundige opname en activiteiten in de regio. De informatiemarkten hebben plaats op:

 • 16 november van 19:00 tot 21:00 in Hotel van der Valk Wieringermeer (Terpstraat 49, 1771 AC Wieringerwerf)
 • 20 november van 19:00 tot 21:00 in Cultuurkerkje Oudesluis (Noorderweg 15, 1757 PC Oudesluis)

Over Vermilion

Vermilion Energy Netherlands B.V. is onderdeel van Vermilion Energy, een groep van bedrijven met activiteiten in Noord-Amerika, Europa en Australië. We exploreren, ontwikkelen en produceren koolwaterstoffen, en doen dit op een maatschappelijk verantwoorde manier.

In Nederland is Vermilion sinds 2004 actief in de opsporing en winning van aardgas. Deze activiteiten vinden plaats in de provincies Fryslân, Noord-Holland, Drenthe, Zuid-Holland en Brabant. Het hoofdkantoor van Vermilion bevindt zich in Harlingen. Bij Vermilion in Nederland werken circa 200 mensen aan het veilig en verantwoord leveren van aardgas voor onze nationale energiebehoefte.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog