ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 11.04.2017

Vermilion stopt gasproductie Langezwaag-3 put

Vermilion is onmiddellijk gestopt met de productie van aardgas vanuit de Langezwaag-3 put in het gasveld Langezwaag. Hiertoe is besloten nadat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) Vermilion gisteren een last onder dwangsom had opgelegd. In een reactie laat Vermilion weten teleurgesteld te zijn over de beslissing van SodM om de productie uit deze put te moeten opschorten. Wel heeft SodM nu naar de mening van Vermilion deze duidelijkheid verschaft over de argumenten op grond waarvan de onderneming de gaswinning vanuit deze put moet staken. Dit besluit gaat alleen over de productie van de put Langezwaag 3. De productie van de andere twee putten in het gasveld Langezwaag wordt voortgezet.

Op het moment van de vooraankondiging van het voornemen tot opleggen van een last onder dwangsom was de reden hiervoor voor Vermilion niet duidelijk. In de toelichting die Vermilion gisteren ontving, verschaft SodM deze duidelijkheid. Dat is, aldus Vermilion, niet alleen belangrijk voor de lokale en regionale overheden en de burgers in de betrokken omgeving, maar ook voor Nederlandse bedrijven die op het Nederlandse vasteland aardgas produceren. In de toelichting maakt SodM een einde aan de onduidelijke situatie rond de instemming met winningsplannen door de minister van Economische Zaken.

Vermilion benadrukt dat de onderneming steeds in overeenstemming handelt met de wet- en regelgeving en op de manier van werken die de sector sinds jaar en dag gewend is. Vermilion heeft met betrekking tot het Langezwaag veld gewerkt binnen de vigerende wet en regelgeving en de in het verleden afgesproken werkwijze tussen de industrie en het ministerie.


 

Over Vermilion

Vermilion Energy Netherlands B.V. is onderdeel van Vermilion Energy, een groep van bedrijven met activiteiten in Noord-Amerika, Europa en Australië. We exploreren, ontwikkelen en produceren koolwaterstoffen, en doen dit op een maatschappelijk verantwoorde manier.

In Nederland is Vermilion sinds 2004 actief in de opsporing en winning van aardgas. Deze activiteiten vinden plaats in de provincies Fryslân, Noord-Holland, Drenthe, Zuid-Holland en Brabant. Het hoofdkantoor van Vermilion bevindt zich in Harlingen. Bij Vermilion in Nederland werken circa 200 mensen aan het veilig en verantwoord leveren van aardgas voor onze nationale energiebehoefte.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog