ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 28.07.2017

Vermilion start seismisch onderzoek in Friesland

Vermilion Energy Nederland start de komende maand augustus met de uitvoering van een seismisch onderzoek in een deel van Fryslân waar de onderneming de vergunningen heeft om naar de aanwezigheid van aardgas te zoeken. Aan de hand van de uitkomsten wil Vermilion inzicht krijgen in de opbouw van de diepere ondergrond. Op basis van deze informatie kan niet alleen een schatting worden gemaakt van de aanwezigheid en de omvang van potentiële aardgasvoorraden, maar ook van bijvoorbeeld aardwarmte. 

Driedimensionaal beeld ondergrond
Aan de oppervlakte is niet te zien hoe de diepe ondergrond er precies uitziet. Daarom laat Vermilion seismisch onderzoek uitvoeren door een bureau dat hierin is gespecialiseerd. Tijdens het onderzoek worden trillingen opgewekt. De weerkaatsingen hiervan worden met aan de oppervlakte geplaatste geofoons opgevangen en geregistreerd. Aan de hand van deze registraties wordt met speciale computersoftware een drie-dimensioneel beeld van de ondergrond verkregen.

In het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van twee technieken. Welke techniek waar wordt toegepast, is afhankelijk van de locatie. In de meeste gevallen brengen de onderzoekers in het buitengebied een kleine lading springstof in de ondergrond tot ontploffing om het geluid en de echo in de ondergrond te kunnen meten. In de meer bebouwde omgeving worden trillingen opgewekt met behulp van speciale vrachtwagens. Onder deze speciale voertuigen zijn trilplaten bevestigd die tegen het aardoppervlak worden gedrukt om trillingen op te wekken.

Het deel van Friesland waar Vermilion dit jaar het seismisch onderzoek wil laten uitvoeren, bestrijkt het grondgebied van de gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Opsterland, Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Tytsjerksteradiel.

In augustus wordt gestart met inmeetwerkzaamheden. Het daadwerkelijke onderzoek zal begin september starten. Tijdens de uitvoering zullen verschillende ploegen in het veld actief zijn. Overlast voor de omgeving wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden naar verwachting in december afgerond.

Vermilion is bereid de uitkomsten van het seismisch onderzoek beschikbaar te stellen aan partijen die, al dan niet in publiek-private vorm, een aardwarmteproject willen starten en op zoek gaan naar geschikte locaties. Diverse Friese gemeenten hebben de ambitie hun energievoorziening te verduurzamen. Inzicht in de opbouw van de diepere ondergrond dat met het seismisch onderzoek wordt verkregen, kan mede bijdragen aan de realisatie van dergelijke initiatieven.

Gesprekken met belanghebbenden
De uitvoering van het onderzoek wordt besproken met grondeigenaren/gebruikers, betrokken gemeenten en andere belanghebbenden, zoals natuurbeheerorganisaties en het Wetterskip Fryslân. Met deze partijen is Vermilion in gesprek, onder meer om afspraken te maken over informatievoorziening naar de omgeving.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog