ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 08.11.2019

Vermilion blij met uitspraken Raad van State inzake Vinkega en Smallingerland

Harlingen – Vermilion Energy is blij met de uitspraken van de Raad van State over de rechtmatigheid van het nieuwe gaswinningsplan bij Vinkega en de uitspraak dat het bestemmingsplan van de gemeente Smallingerland gaswinning niet mag uitsluiten.

Gaswinning niet uitsluiten via bestemmingsplan

De Gemeente Smallingerland mag niet via een wijziging van het bestemmingsplan nieuwe gaswinningsprojecten uitsluiten en daarmee gaswinning tegenhouden. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld in een uitspraak van 6 november 2019. De rechtszaak tegen het bestemmingsplan van de Gemeente Smallingerland was aangespannen door de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Dit is een duidelijk signaal dat gemeenten bestemmingsplannen niet mogen inzetten om de opsporing en winning van aardgas te verbieden. Het is goed dat met de uitspraak van de Raad van State hierover duidelijkheid is ontstaan.

Vermilion hoopt dat met deze uitspraak het energiebeleid van het Rijk en de lokale overheden dichter bij elkaar komen. De energietransitie is een heel complexe opgave waarin alle partijen moeten samenwerken. Gas is een essentieel onderdeel van de energiemix en aardgas uit Nederlandse velden is veel minder milieubelastend dan geïmporteerd gas.

Gaswinningsplan Vinkega

De Raad van State heeft alle bezwaren op het winningsplan Vinkega afgewezen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft, volgens de Raad van State, terecht het winningsplan voor het Vinkega gasveld goedgekeurd.

Belangrijk in de uitspraak van de Raad van State is, dat het instemmingsbesluit in lijn is met het zogenaamde ‘kleineveldenbeleid’ van minister Wiebes. De minister wil een gestage afbouw van het gasverbruik in Nederland, maar zolang gas een vitaal ingrediënt is van onze energiemix mogen nieuwe gaswinningsprojecten worden goedgekeurd.

Verantwoordelijk

Vermilion is blij met deze uitspraken en heeft oog voor het maatschappelijke debat. Daarom blijft Vermilion in nauw contact met alle belanghebbenden in de omgeving van onze activiteiten om iedereen tijdig en volledig te informeren.

Gaswinning uit kleine velden

Vermilion Energy wint al jaren gas in Nederland uit kleine velden op een veilige en verantwoordelijke wijze. Deze gaswinning is noodzakelijk, omdat duurzame energiewinning nog lang niet toereikend is voor de Nederlandse huishoudens en industrie. Aardgas is noodzakelijk om energie betaalbaar te houden en aardgas uit Nederland is veel minder milieubelastend dan het importeren van aardgas.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog