ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 31.05.2018

Vermilion blij met duidelijkheid van kabinet over gaswinning uit de kleine velden in de energietransitie

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft op woensdag 30 mei het beleid van het kabinet verkondigd op gaswinning, het belang van kleine gasvelden onderstreept en de rol hiervan in de energietransitie verduidelijkt. Vermilion verwelkomt deze beleidsbrief van het kabinet op hoe de energietransitie ingericht moet worden.

Vermilion steunt de transitie naar een CO2 neutrale energievoorziening. Nederland is nu voor meer dan 90% afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overgang naar een duurzame energievoorziening is dan ook niet van de een op de andere dag gerealiseerd. De Minister heeft aangegeven dat tijdens deze transitie, gas uit kleine velden noodzakelijk blijft voor de komende decennia en de voorkeur heeft boven gasimport, dat een aanzienlijke hogere CO2 voetafdruk heeft.

Een zekere en veilige energievoorziening vraagt om realistische plannen, het sluiten van compromissen en de nadruk op de veiligheid van mens en milieu. Een essentieel onderdeel in het waarborgen van gasproductie uit kleine velden en daarmee het op peil houden van het investeringsklimaat in Nederland gedurende de energietransitie is de regulering van de gaswinning. Hier zal een juiste balans gevonden moeten worden tussen efficiëntie en het betrekken van de omgeving.

Vermilion is het eens met de Minister dat er een adequate onafhankelijke en efficiënte schadeafhandeling moet komen. Ze pleit dan wel voor een onafhankelijke, causale en op feiten beruste schadebeoordeling en -afhandeling.

Nederlands gas uit kleine velden is de meest schone, efficiënte en veilige manier om de energietransitie te faciliteren en tegelijkertijd de energievoorziening in Nederland te verzekeren voor de komende decennia. Minister Wiebes geeft dan ook aan in zijn brief dat kleine gasvelden geheel niet te vergelijken zijn met het gasveld in Groningen. Vermilion beschikt over de kennis en expertise om veilig en verantwoord Nederlands gas te winnen.

Daarnaast heeft Vermilion de kennis en de infrastructuur om de verdere ontwikkeling van geothermie en biogas te ondersteunen en te faciliteren. Zo is ze recentelijk als aspirant-lid toegetreden tot de Vereniging van Nederlandse Geothermie Operators (DAGO). Deze toetreding is een concrete stap in een verdere samenwerking tussen de geothermiesector en de olie- en gassector met als doel meer van elkaar te leren, de ontwikkeling van geothermie in Nederland te versnellen en zo bij te dragen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Vermilion ondersteunt het betrekken van de omgeving in de uitvoering van haar mijnbouwoperaties en voert dit inmiddels ook al uit. Daarnaast levert ze, als onderdeel van de maatschappelijke randvoorwaarden, al sinds het begin van haar operaties in Nederland, een directe bijdrage van de gaswinning aan de omgeving waarin zij opereert.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog