ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 02.09.2019

Uitvoering bodemdalingsmetingen in gemeente Weststellingwerf

Vermilion produceert aardgas uit de gasvelden Blesdijke, Sonnega-Weststellingwerf en De Blesse in de gemeente Weststellingwerf. In de periode van eind augustus tot eind oktober 2019 laat Vermilion bodemdalingsmetingen uitvoeren rondom bovengenoemde gasvelden. Op deze manier wordt de bodemdaling in de omgeving van de gaswinning nauwkeurig gemonitord.

Vermilion wint in Nederland gas op land vanuit kleine gasvelden. Bij gaswinning kan bodemdaling optreden. De te verwachten bodemdaling is meestal niet meer dan een aantal centimeter over de duur van tientallen jaren. Vermilion meet vanaf het begin van de winning uit een gasveld hoeveel bodemdaling er optreedt.

In Nederland zijn vaste peilmerken (meetbouten) aangebracht aan woningen, gebouwen en viaducten. Deze peilmerken worden periodiek in hoogte gemeten door middel van waterpasmetingen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een  zogenaamde meetbaak op het peilmerk wordt gehouden en de waarden hiervan worden afgelezen. Zo wordt gemeten of de peilmerken lager staan dan bij eerdere metingen. Bewoners, die een meetbout aan hun woning hebben, zijn per brief geïnformeerd over de aanstaande metingen.

Landmeetkundige medewerkers van Antea Group zullen de metingen uitvoeren namens Vermilion. De meetgegevens worden vastgelegd en aan Staatstoezicht op de Mijnen gestuurd. TNO plaatst de meetgegevens vervolgens op www.nlog.nl waar iedereen ze kan inzien.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog