ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 24.08.2018

Uitvoer hoogtemetingen meetnetten provincie Friesland

In de periode van medio augustus tot en met december 2018 laat Vermilion Energy hoogtemetingen uitvoeren in de provincie Friesland door landmeetkundige medewerkers van Antea Group. De kaart geeft weer waar er gemeten zal worden.

Vermilion heeft meetnetten ingericht in de omgeving waar gaswinning van Vermilion plaatsvindt. Periodiek worden deze meetnetten ingezet om de veranderingen in hoogte van de gemeten punten te kunnen bepalen. Op deze manier wordt de bodemdaling in de omgeving van de gaswinning gemonitord. De gegevens van de metingen worden vastgelegd in een meetregister en kunnen worden geraadpleegd op www.nlog.nl.

In Nederland zijn vaste peilmerken (meetbouten) aangebracht, veelal aan woningen, gebouwen en viaducten. Deze peilmerken worden periodiek in hoogte gemeten door middel van waterpasmetingen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een zogenaamde meetbaak op het peilmerk wordt gehouden en de waarden hiervan worden afgelezen.

Bewoners van gebouwen waar een peilmerk is aangebracht, worden voor de uitvoer van deze hoogtemetingen geïnformeerd.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog