ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 13.05.2019

Uitvoer bodemdalingsmetingen Grolloo gasveld

Vermilion produceert aardgas uit het gasveld Grolloo vanaf de locatie aan de Tienmaatsweg te Grolloo. In de periode van mid-mei tot mid-juni 2019 laat Vermilion hoogtemetingen uitvoeren rondom het gasveld Grolloo. Landmeetkundige medewerkers van Antea Group zullen deze metingen uitvoeren. Op deze manier wordt de bodemdaling in de omgeving van de gaswinning gemonitord. Deze gegevens worden vastgelegd en kunnen worden geraadpleegd via de website van TNO, www.nlog.nl.

 In Nederland zijn vaste peilmerken (meetbouten) aangebracht, deze zijn veelal aangebracht aan woningen, gebouwen en viaducten. Deze peilmerken worden periodiek in hoogte gemeten door middel van waterpasmetingen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een  zogenaamde meetbaak op het peilmerk wordt gehouden en de waarden hiervan worden afgelezen. De bedoeling bij deze metingen is dat veranderingen van in hoogte gemeten punten kunnen worden vastgesteld.

 Vermilion wint in Nederland gas op land vanuit kleine gasvelden. Bij gaswinning treedt bodemdaling op, maar meestal niet meer dan een aantal centimeter over de duur van tientallen jaren. Vermilion voert regelmatig metingen uit om deze bodemdaling te meten. Zo heeft Vermilion landelijke meetnetten ingericht in de omgeving waar gaswinning plaatsvindt.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog