ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 06.06.2018

Uitspraak Raad van State omgevingsvergunning Krimpenerwaard

Op 6 juni 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) uitspraak gedaan in het hoger beroep van Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) tegen de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard om aan Vermilion een omgevingsvergunning te verlenen voor een mijnbouwlocatie voor het opsporen van aardgas in de buurt van de Hoenkoopse Buurtweg te Oudewater.

Met de uitspraak heeft ‘de Afdeling’ meer duidelijkheid gegeven over het afwegingskader voor het verlenen van een vergunning voor een proefboorlocatie. Dat is goed nieuws voor omwonenden, gemeenten en Vermilion.

Vermilion is in het gelijk gesteld dat voor het bouwen en gebruik van een boorinstallatie geen vergunning nodig is. Ook heeft de gemeente, volgens ‘de Afdeling’, ten onrechte de gevolgen van gaswinning betrokken in de weigering van de omgevingsvergunning.  

Vermilion constateert tevens dat er meer helderheid moet komen over hoe het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) haar kleine velden beleid lokaal wil gaan uitvoeren, waarbij algemene en lokale belangen worden afgewogen, zonder dat daarbij de beleidsvrijheid van gemeenten wordt aangetast.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog