ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 26.03.2019

Start bouwkundige opname Langezwaag gasveld

Vermilion Energy Netherlands B.V.  is een energiebedrijf dat in Nederland aardgas wint uit kleine aardgasvoorkomens (gasvelden) op land. Vermilion is ook actief in de regio van Heerenveen. Vermilion produceert uit het Langezwaag gasveld conform het goedgekeurde winningsplan op 20 juni 2018 (dit is een vergunning van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Dit wordt gewonnen vanaf de locatie Langezwaag aan Lang’Ein.

Volgens het definitieve instemmingsbesluit van het ministerie moet Vermilion een bouwkundige opname aan een representatieve selectie van woningen en gebouwen rondom het Langezwaag gasveld uitvoeren.

Bouwkundige opname

De bouwkundige opname wordt uitgevoerd door Thorbecke, een gespecialiseerd ingenieursbureau. Bij een bouwkundige opname wordt door inspecteurs van Thorbecke de huidige bouwkundige staat van een pand vastgelegd (zowel de buiten- als binnenkant).

Start uitvoer

Vermilion start op 8 april 2019 met de bouwkundige opname rondom het Langezwaag gasveld en duurt enkele weken. De omgeving betreft de stad Heerenveen en de dorpen hieromheen, zoals o.a. Mildam, Oranjewoud, Nieuwehorne, Langezwaag, Gorredijk, Nijeholtwolde, Rotstergaast en Rottum.

Bewoners, waarvan hun pand tot de representatieve selectie hoort, zijn per brief geïnformeerd.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar infonl@vermilionenergy.com of bellen naar 0517- 493 333.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog