ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 04.06.2019

Start bouwkundige opname gasvelden Vinkega en Eesveen

Vermilion Energy Netherlands B.V. is een energiebedrijf dat aardgas wint uit kleine aardgasvoorkomens (gasvelden) op land in Nederland en is ook actief in de regio Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld. In het najaar van 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een definitief instemmingsbesluit gegeven op de geactualiseerde winningsplannen voor de gasvelden Vinkega en Eesveen.

Volgens het definitieve instemmingsbesluit moet Vermilion een bouwkundige opname uitvoeren aan een representatieve selectie van woningen en gebouwen rondom de gasvelden Vinkega en Eesveen.

Bouwkundige opname

De bouwkundige opname wordt uitgevoerd door Thorbecke, een gespecialiseerd ingenieursbureau. Bij een bouwkundige opname wordt door inspecteurs van Thorbecke de huidige bouwkundige staat van een pand vastgelegd (zowel de buiten- als binnenkant).

Start uitvoer

Vermilion start op 12 juni 2019 met de bouwkundige opname en deze duurt 6 tot 8 weken. Deze representatieve bouwkundige opname wordt in de gemeente Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland uitgevoerd.

Bewoners, waarvan hun pand tot de representatieve selectie hoort, zijn al per brief geïnformeerd.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar infonl@vermilionenergy.com of bellen naar 0517- 493 333.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2019 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog