ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 17.04.2019

Start bouwkundige opname gasvelden Opeinde, Opeinde-Zuid en Middelburen

Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) is een energiebedrijf dat in Nederland aardgas wint uit kleine aardgasvoorkomens (gasvelden) op land. Vermilion is ook actief in uw regio. Vermilion produceert uit de gasvelden Opeinde, Opeinde-Zuid en Middelburen conform het goedgekeurde winningsplan (dit is een vergunning van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Dit wordt gewonnen vanaf verschillende locaties in Smallingerland.

Volgens het definitieve instemmingsbesluit moet Vermilion een bouwkundige opname uitvoeren aan een representatieve selectie van woningen en gebouwen rondom de gasvelden Opeinde, Opeinde-Zuid en Middelburen.

Bouwkundige opname

De bouwkundige opname wordt uitgevoerd door Thorbecke, een gespecialiseerd ingenieursbureau. Bij een bouwkundige opname wordt door inspecteurs van Thorbecke de huidige bouwkundige staat van een pand vastgelegd (zowel de buiten- als binnenkant).

Start uitvoer

Vermilion start op 23 april 2019 met de bouwkundige opname en deze duurt 6 tot 8 weken. Deze representatieve bouwkundige opname wordt voor een groot gedeelte in de gemeente Smallingerland uitgevoerd en deels in de buurgemeenten, zoals Opsterland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.

Bewoners, waarvan hun pand tot de representatieve selectie hoort, zijn al per brief geïnformeerd.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar infonl@vermilionenergy.com of bellen naar 0517- 493 333.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog