ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 29.11.2019

Rechter: gaswinning Vermilion in Diever mag doorgaan

Harlingen – De Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de beroepen van de gemeente Westerveld en Milieudefensie tegen de gaswinning in Diever door Vermilion ongegrond zijn. De gemeente en Milieudefensie hadden beroep aangetekend tegen de goedkeuring van het winningsplan in 2016 én tegen de omgevingsvergunning voor het verhogen van de dagproductie op de mijnbouwlocatie Wapse nabij Diever.

De rechtbank oordeelt, dat voldoende is gemotiveerd dat kan worden uitgegaan van de door Vermilion berekende onzekerheidsmarge en prognose van de bodemdaling. Met een door de minister aangepast voorschrift over de procedure van schadeafhandeling van Vermilion is voldoende inzicht gegeven op welke wijze deze procedure is ingericht, en welke rol en verantwoordelijkheid de minister daarin heeft.

Over de omgevingsvergunning voor het verhogen van de productiecapaciteit naar 1,5 miljoen Nm3 per dag, oordeelt de rechtbank dat de (milieu)gevolgen van deze verhoging voldoende zijn onderzocht en dat de verhoging van de gasproductie niet zal leiden tot negatieve effecten.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog