ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 15.07.2019

Reactie op recente berichtgeving in de media over Vermilion

Naar aanleiding van recente berichtgeving in de media laat Vermilion weten dat het OM in augustus 2017 besloot een onderzoek in te stellen naar de vermeende overschrijding van de gemiddelde dagproductie uit het Dieverveld in het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016. Hierover informeerde de minister de Tweede Kamer in september van dat jaar. Het onderzoek is, voor zover Vermilion bekend, nog gaande. Vermilion hecht eraan te benadrukken dat het zich houdt aan de wet- en regelgeving die voor gaswinning van toepassing is.

Alle winningsplannen, instemmingsbesluiten en vergunningen voor gaswinning worden op www.nlog.nl gepubliceerd. Hierin staan ook alle voorwaarden ten aanzien van de winning en de volumes die geproduceerd mogen worden. Tevens worden daadwerkelijke productiegegevens door TNO gepubliceerd. Vermilion is steeds transparant over geproduceerde volumes.

Geen versnelde winning

In de media wordt gesuggereerd dat er sprake is van versnelde productie uit de zogeheten kleine velden. Daar is geen sprake van. De vergunningen of winningsplannen voor nieuwe gasputten worden zorgvuldig bekeken door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar ook door TNO en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Gedurende de winning van aardgas uit een veld komt steeds meer informatie beschikbaar over dat specifieke gasveld. Soms kan dit aanleiding geven tot een aanpassing van het winningsplan. Daarbij worden alle risico’s opnieuw bekeken. Dat is een normale gang van zaken. Vermilion is voortdurend bezig om het gas veilig, doelmatig en efficiënt te winnen. Het wordt daarop ook gecontroleerd en aangesproken door de overheid en door Staatstoezicht op de Mijnen.

Gas blijft hard nodig

Gas voorziet op dit moment in 40 procent van onze energiebehoefte en is de komende decennia belangrijk voor de Nederlandse energiezekerheid en betaalbaarheid. Hoewel in Nederland wordt gewerkt aan de afbouw van de gasvraag, hebben de meeste huishoudens en bedrijven aardgas nog hard nodig. Aardgas uit eigen land, waar dit veilig en verantwoord kan, is beter voor het milieu dan het importeren van gas. Daarom produceert Vermilion Energy in Nederland aardgas vanuit kleine velden. Daarbij is uiteraard oog voor de maatschappelijke discussie omtrent gaswinning.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog