ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 19.12.2017

Opheldering over gaswinning onder woonwijk Skoatterwâld in Heerenveen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het handhavingsverzoek van de gemeente Heerenveen om de gaswinning door Vermilion uit de put LZG-02 te staken, afgewezen. Vermilion wint via de put LZG-02 gas uit het gasveld Langezwaag dat gelegen is onder de woonwijk Skoatterwâld in Heerenveen en omgeving.

Begin dit jaar werd bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ) door het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Heerenveen een handhavingsverzoek ingediend om de gaswinning uit de put LZG-02 te staken. Er werd gesteld dat Vermilion zonder instemming op het winningsplan aan het produceren is. Dit verzoek is door EZ doorgestuurd naar het SodM, als toezichthoudende en handhavingsorganisatie. Hierbij werd het SodM gevraagd om te controleren of Vermilion zonder instemming op het winningsplan aan het produceren is.

Vermilion wint gas uit het gasveld Langezwaag dat is gelegen in de winningsvergunning ‘Gorredijk’. Op 13 september 2012 heeft de minister van EZ ingestemd met het winningsplan Langezwaag. Het SodM heeft geconcludeerd dat de winning uit de put LZG-02 plaatsvindt zoals in het winningsplan beschreven staat en er zodoende geen sprake is van een overtreding.

Dit heeft de Inspecteur-generaal der Mijnen per brief op 13 december 2017 laten weten aan het college van B&W van de gemeente Heerenveen en aan Vermilion.

Over Vermilion

Vermilion Energy Netherlands B.V. is onderdeel van Vermilion Energy inc. We exploreren, ontwikkelen en produceren koolwaterstoffen, en doen dit op een maatschappelijk verantwoorde manier.

In Nederland is Vermilion sinds 2004 actief in de opsporing en winning van aardgas. Deze activiteiten vinden plaats in de provincies Fryslân, Noord-Holland, Drenthe, Zuid-Holland en Brabant. Het hoofdkantoor van Vermilion bevindt zich in Harlingen. Bij Vermilion in Nederland werken circa 200 mensen aan het veilig en verantwoord leveren van aardgas voor onze nationale energiebehoefte.

Nadere informatie over Vermilion Energy Netherlands B.V. is te vinden op vermilionenenergy.nl.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog