ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 27.10.2020

Onderzoek: Nederlanders zien rol aardgas in energietransitie

Uit recent onderzoek onder het Nederlandse publiek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van branchevereniging Nogepa, blijkt dat Nederlanders een rol zien voor aardgas in de transitie naar een duurzame energievoorziening.

De houding over aardgaswinning in Nederlandse kleine velden blijkt meer positief (33%) dan negatief (17%). De voornaamste reden om positief tegenover aardgaswinning in Nederlandse kleine velden te staan, is om niet afhankelijk te zijn van aardgas uit het buitenland (81%). Men geeft duidelijk aan dat de energietransitie een geleidelijk proces is waar duurzame energiebronnen nog niet altijd volstaan. Nederlanders zijn van mening dat de energietransitie om lastige keuzes vraagt (63%) en begrijpen dat aardgas kan dienen als vangnet bij te weinig energie uit duurzame energiebronnen (60%).terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog