ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 14.05.2019

Onderhoudswerkzaamheden mijnbouwlocatie nabij Noordwolde

Op onze bestaande mijnbouwlocatie ‘Weststellingwerf 1 / Noordwolde 1’ aan de Schapendrift te Noordwolde gaat Vermilion reguliere onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Deze werkzaamheden gaan 15 mei van start. Alles is naar verwachting begin juni afgerond, inclusief de afvoer van het materiaal. De werkzaamheden hebben als doel om de locatie te onderhouden door de aanwezige tanks schoon te maken. Deze tanks moeten regelmatig worden gereinigd.

Er is kans dat er als gevolg van deze werkzaamheden enige overlast optreedt in uw omgeving, zoals geluidsoverlast en extra transportverkeer. We doen ons best om mogelijke  hinder en overlast zo veel mogelijk te beperken. Het transportverkeer van Vermilion zal volgens een verkeersplan rijden om de overlast te verminderen. Tijdens de werkzaamheden zullen er geluidsschermen worden geplaatst en wordt er gemonitord op geluid. Verder worden de werkzaamheden overdag uitsluitend tussen 07.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd en vindt er ecologische monitoring plaats.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar infonl@vermilionenergy.com of bellen naar 0517- 493 333.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog