ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 22.09.2016

Omgevingsfonds

Vermilion lanceert Municipality Linkage Program - Onze bijdrage aan de omgeving waarin wijinvesteren.

Vermilion Energy hecht veel waarde aan de omgeving waarin wij actief zijn. Om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan deze regio’s is dit jaar het omgevingsfonds opgericht. Dit omgevingsfonds heeft tot doel een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de sociale cohesie en leefbaarheid rondom de locaties waar geïnvesteerd wordt.

Met deze middelen wil Vermilion bijdragen aan impactvolle projecten en initiatieven die in de omgeving van haar werkzaamheden worden ontplooid. Om daar op een zinvolle manier invulling aan tegeven worden de gemeentes en haar omwonenden actief betrokken om hierover meete denken.

Om een duidelijke focus aan te brengen in de bijdrage van Vermilion Energy dienende donaties in lijn te zijn met minimaal een van de vier geselecteerde focusgebieden:

 • Bijdrage aan een kansrijke samenleving
 • Gezondheid en veiligheid
 • Milieu
 • Vermilion’s culturele identiteit

Voor meer informatie over ons Municipality Linkage Program en om een aanvraag in te dienen click hier: Financiële ondersteuning aanvragenterug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog