ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 08.09.2017

Nederlandse gasproducenten ondertekenen nieuwe gedragscode

Op 7 september heeft Vermilion samen met de andere leden van NOGEPA, branchevereniging voor de olie en gasindustrie, de startversie van de “gedragscode gaswinning kleine velden” getekend. De gedragscode is opgesteld in nauw overleg met betrokkenen bij projecten en geeft algemene richtlijnen voor het zorgvuldig betrekken van de omgeving bij olie en gasprojecten uit kleine velden op land. 

De sector geeft met deze gedragscode invulling aan de wens als betrokken, betrouwbare en benaderbare speler aanwezig te zijn in de omgeving. Dat willen ze onder andere bereiken door zoveel als mogelijk in samenspraak met de direct belanghebbenden hun projecten vorm te geven.

De sector wil met de gedragscode werken aan het verbeteren van het draagvlak en acceptatie voor olie- en gasprojecten in de omgeving, ervan uitgaande dat Nederland ook tijdens de energietransitie nog aardgas nodig zal hebben.

Een van de afspraken is om bij nieuwe projecten zo vroeg als mogelijk samen met de omgeving een specifiek project afstemmingsprogramma te maken. In dit programma worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de procesparticipatie, het meenemen van wensen van de omgeving in de uitvoering van het project, de organisatie van de communicatie en informatie, de monitoring van omgevingseffecten, de wijze van schadeafhandeling, etc.

De producenten zien de gedragscode als een startpunt. Het vormt de structuur voor de projectuitvoering en helpt om transparant en voorspelbaar te opereren. Regelmatig wordt de gedragscode geëvalueerd en waar nodig aangepast en aangescherpt. De omgeving wordt nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken.

Klik hier voor meer informatie over de gedragscode.

Over Vermilion

Vermilion Energy Netherlands B.V. is onderdeel van Vermilion Energy inc. We exploreren, ontwikkelen en produceren koolwaterstoffen, en doen dit op een maatschappelijk verantwoorde manier.

In Nederland is Vermilion sinds 2004 actief in de opsporing en winning van aardgas. Deze activiteiten vinden plaats in de provincies Fryslân, Noord-Holland, Drenthe, Zuid-Holland en Brabant. Het hoofdkantoor van Vermilion bevindt zich in Harlingen. Bij Vermilion in Nederland werken circa 200 mensen aan het veilig en verantwoord leveren van aardgas voor onze nationale energiebehoefte.

Nadere informatie over Vermilion Energy Netherlands B.V. is te vinden op vermilionenenergy.nl.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog