ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 14.11.2018

Minister Wiebes stemt in met verlengde gaswinning Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag, 14 november 2018, definitief ingestemd met de herziening van het winningsplan Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid. Dit herziene winningsplan stelt Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) in staat om een totaal van 447 miljoen kubieke meter gas te winnen tot en met 2026. Dit staat gelijk aan het gemiddelde jaarlijks gasverbruik van bijna 300.000 Nederlandse huishoudens.

Het door de minister goedgekeurde winningsplan staat toe dat de productie uit de aardgasvoorkomens Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid langer kan doorgaan. Sinds 1995 wordt gas gewonnen uit het gasveld Loon op Zand en sinds 2005 uit het gasveld Loon op Zand-Zuid. Ook is er in het herziene winningsplan de mogelijkheid omschreven om via een proefboring vanuit de mijnbouwlocatie in Loon op Zand te onderzoeken of er gas geproduceerd kan worden uit een nieuw aardgasvoorkomen.

Het winningsplan heeft een zogenaamd participatietraject doorlopen, waarbij omwonenden en andere belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld zienswijzen in te dienen. Alle zienswijzen zijn door de minister van een reactie voorzien. Tevens heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en belanghebbenden.

Vermilion zet graag de dialoog met alle belanghebbenden voort. Dit zal gebeuren in nauwe afstemming met de gemeenten Loon op Zand en Tilburg en andere belanghebbenden.

Vermilion steunt de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening. Nederland is nu voor meer dan 90% afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overgang naar een geheel duurzame energievoorziening is dan ook niet van de een op de andere dag gerealiseerd.

In de procedure van het winningsplan zijn adviezen en toetsingen van het Staatstoezicht op de Mijnen, TNO, Technische Commissie Bodembeweging, de Mijnraad en betrokken provincies, gemeenten en waterschappen meegenomen.

Vermilion streeft naar een continue dialoog met alle belanghebbenden en is bereikbaar via: infonl@vermilionenergy.com.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog