ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 11.07.2018

Minister geeft definitief instemmingsbesluit op winningsplannen Eesveen en Vinkega

Op 10 juli 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een vooraankondiging  gepubliceerd van het definitieve instemmingsbesluit op de winningsplannen Eesveen en Vinkega. Dit betekent dat Vermilion tot en met 2027 630 miljoen kuub (nm³) aardgas mag winnen uit het Eesveen aardgasvoorkomen. Voor het Vinkega aardgasvoorkomen mag Vermilion tot in 2032 688 miljoen nm³ aardgas winnen. Dit totaal staat gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse gasverbruik van ongeveer 900.000 Nederlandse huishoudens.

Vermilion steunt de transitie naar een CO2 neutrale energievoorziening. Nederland is nu voor meer dan 90% afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overgang naar een geheel duurzame energievoorziening is dan ook niet van de een op de andere dag gerealiseerd.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven dat tijdens deze transitie, aardgas uit kleine velden noodzakelijk blijft voor de komende decennia en de voorkeur heeft boven gasimport, dat een aanzienlijke hogere CO2 voetafdruk heeft. Voorwaarde is dat Nederlands gas veilig en verantwoord gewonnen kan worden.

Vermilion heeft mid-2016 een aanvraag ingediend voor het gewijzigde winningsplan voor aardgasvoorkomen Vinkega. In begin 2017 is een gewijzigd winningsplan voor het Eesveen aardgasvoorkomen ingediend. Hierna is de procedure van instemming voor beide winningsplannen gestart door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met de goedkeuring van de minister op deze plannen kan Vermilion volgens de nieuwe productieverwachting aardgas winnen.

In deze procedure zijn adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen, TNO, Technische Commissie Bodembeweging, de Mijnraad en betrokken provincies, gemeenten en waterschappen meegenomen.  Verder heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tweemaal een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en belanghebbenden.

Vermilion streeft naar een continue dialoog met alle belanghebbenden. Wij staan altijd open voor suggesties en zijn bereikbaar via: infonl@vermilionenergy.com.

Klik verder voor meer informatie over Eesveen of Vinkega.

 



terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog