ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 20.12.2019

Eindrapporten representatieve bouwkundige opnames online

In 2018 en 2019 zijn er representatieve bouwkundige opnames uitgevoerd door Vermilion rondom gasvelden in Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant. Deze waren als voorwaarden bij de goedkeuring van verschillende winningsplannen tussen 2017 en 2019 voorgeschreven door de Minister van Economische Zaken en Klimaat. De gemeenten zijn op de hoogte gebracht en alle deelgenomen bewoners hebben een eigen persoonlijke inlogcode ontvangen om hun eigen pand in te kijken. De opnames zijn met succes afgerond.

De eindrapporten per gasveld kunt u op onze website vinden:

Vanaf 2019 worden representatieve bouwkundige opnames niet meer voorgeschreven als standaard maatregel. Er wordt ingezet op het verdichten van het bestaande meetnetwerk van Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Vermilion ondersteunt dit beleid en brengt dit zelf ook al langer in de praktijk.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog