ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 31.10.2017

Drukbezochte informatiebijeenkomsten seismisch onderzoek

In augustus is Vermilion Energy Netherlands B.V. gestart met de uitvoering van een seismisch onderzoek in de provincie Friesland. Aan de hand van de uitkomsten wil Vermilion inzicht krijgen in de opbouw van de diepere ondergrond. Op basis van deze informatie kan een schatting worden gemaakt van de aanwezigheid en de omvang van potentiële aardgasvoorraden en ook van aardwarmte.

Het deel van Friesland waar Vermilion dit jaar het seismisch onderzoek uitvoert, bestrijkt het grondgebied van de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Opsterland en Súdwest-Fryslân.

Vermilion heeft rondom dit seismisch onderzoek verscheidene informatiebijeenkomsten  georganiseerd in de betrokken gemeenten. Deze waren in Grou, Akkrum, Earnewoude, Drachten (2x), Beetsterzwaag, Sneek (2x) en Woudsend. Deze informatiebijeenkomsten waren drukbezocht met een opkomst van 450 bezoekers.

De informatiebijeenkomsten waren in de vorm van een inloopmiddag/avond. Tijdens deze bijeenkomsten werden bezoekers geïnformeerd over de aard van het seismisch onderzoek en de verschillende technieken die toegepast worden. Daarnaast was er alle gelegenheid om vragen aan Vermilion te stellen.

Over Vermilion

Vermilion Energy Netherlands B.V. is onderdeel van Vermilion Energy inc. We exploreren, ontwikkelen en produceren koolwaterstoffen, en doen dit op een maatschappelijk verantwoorde manier.

In Nederland is Vermilion sinds 2004 actief in de opsporing en winning van aardgas. Deze activiteiten vinden plaats in de provincies Fryslân, Noord-Holland, Drenthe, Zuid-Holland en Brabant. Het hoofdkantoor van Vermilion bevindt zich in Harlingen. Bij Vermilion in Nederland werken circa 200 mensen aan het veilig en verantwoord leveren van aardgas voor onze nationale energiebehoefte.

Nadere informatie over Vermilion Energy Netherlands B.V. is te vinden op vermilionenenergy.nl.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog