ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 09.03.2018

Aardgaswinning bij Wapse kan doorgaan

De winning van bijna 500.000 m³ aardgas per dag door Vermilion Energy bij de locatie Wapse in Drenthe kan doorgaan. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 maart 2018. Het gaat om twee vergunningen die de toenmalige minister van Economische Zaken in juni 2015 aan Vermilion had verleend voor gaswinning bij de Noordenveldweg in de buurt van Wapse.

Zoals vermeld in een eerder nieuwsbericht in oktober 2017, hebben Vermilion en de toenmalige minister van Economische Zaken hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland om de omgevingsvergunningen voor locatie Wapse te vernietigen.

Milieudefensie stelde tegen de vergunningen beroep in bij de rechtbank Noord-Nederland. Volgens Milieudefensie had een zogenoemd 'milieueffectrapport' moeten worden opgesteld. Zo’n rapport brengt de milieugevolgen van de activiteit in beeld. Bij besluiten over gaswinning is zo’n rapport verplicht als er meer dan 500.000 m³ gas wordt gewonnen. De minister gaat ervan uit dat de te winnen hoeveelheid gas die grens in dit geval niet overschrijdt. Daarbij heeft de minister de volume-eenheid Normaal m³ (Nm³) gehanteerd, het volume van gas bij een temperatuur van 0 graden Celsius bij een druk van 1 atmosfeer. Maar volgens Milieudefensie moet worden uitgegaan van het volume van een kubieke meter gas bij een temperatuur van 15 graden Celsius (Standaard m³ of Sm³) bij een druk van 1 atmosfeer. Als Sm³ wordt gehanteerd, zou de wettelijke grens van 500.000 m³ wel worden overschreden, aldus Milieudefensie. In januari 2017 gaf de rechtbank Milieudefensie daarin gelijk en vernietigde zij de vergunningen.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft geoordeeld dat de minister wel degelijk de volume-eenheid Nm³ mocht hanteren. In de regeling die bepaalt wanneer een milieueffectrapport moet worden opgemaakt – het Besluit milieueffectrapportage – staat niet wat onder 'm³' moet worden verstaan. Daarom biedt dat Besluit de ruimte om uit te gaan van Nm³, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Bovendien wordt die eenheid ook gebruikt in andere wettelijke regelingen, zoals de Mijnbouwregeling. Daarom vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak de uitspraak van de rechtbank, en laat zij de vergunningen in stand. Dat betekent dat Vermilion op grond van de vergunningen uit juni 2015 maximaal bijna 500.000 m³ gas per dag mag winnen bij Wapse.

Bron: "Persbericht Raad van State" (7 maart 2018)terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog