Wij respecteren uw privacy.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. De cookies zijn niet noodzakelijk om de website goed te laten werken. Hieronder kunt u aangeven, welke cookies wij mogen gebruiken.

Meer informatie
Naam Google Analytics Cookie
Provider Google
Doel Gebruiksgegevens en statistieken van websitebezoekers bijhouden.
Naam cookie GOOGLEANALYTICS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam ColdFusion CFIDE/CFTOKEN Application Cookie
Provider Adobe ColdFusion
Doel Een vlottere browse-ervaring aanbieden.
Naam cookie CFTOKENS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam Cookie Alert Popup Cookie
Provider Media Dog Productions
Doel Het cookie-waarschuwingsscherm verbergen bij toekomstige websitebezoeken.
Naam cookie COOKIEALERT
Vervaldatum cookie Na een maand
Opslaan & Afsluiten
Disclaimer  /  Privacy- & Cookiebeleid
Close

Locatie

Wapse productielocatie

Terug naar onze locaties

Project LDS

Vermilion is het project LDS gestart. Het project betreft het aanboren van drie (kleine) gasvelden vanaf de bestaande locatie Wapse. Vanaf deze locatie wordt er sinds 2015 gas geproduceerd uit het gasveld Diever. We hebben een winningsplan, aanmeldingsnotitie en aanvragen voor twee omgevingsvergunningen ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit project wordt vanuit EZK gecoördineerd om zo de procedure inzichtelijker te maken. Samen zijn dit alle vergunningen die nodig zijn voor het boren en produceren indien er voldoende gas wordt aangetroffen.

Vergunningen in procedure

De minister van EZK beoordeelt, op basis van de binnengekomen adviezen, de gecoördineerde aanvragen. Daarna worden de ontwerpbesluiten opgesteld en komen de besluiten ter inzage. Een aankondiging van EZK volgt voor de terinzagelegging en er wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.

  • Winningsplan – 20 november 2020

Het LDS winningsplan is door ons ingediend bij EZK. Hierin staat hoeveel en hoe lang we verwachten te produceren uit de LDS velden en wat de verwachte risico’s en effecten zijn. EZK vraagt voor de besluitvorming over het winningsplan advies aan TNO, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging, provincie Drenthe, gemeente Westerveld, waterschap Drents-Overijsselse Delta en de Mijnraad.

  • Aanmeldingsnotitie

We hebben een aanmeldingsnotitie ingediend. Deze beschrijft dat we 2 boringen willen gaan uitvoeren en, als er aardgas wordt aangetroffen, deze putten in productie willen nemen. Aan de hand van de m.e.r. aanmeldingsnotitie is er op 26 juli 2021 beoordeeld dat er géén uitgebreide milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld. EZK heeft voor deze mer-beoordeling advies gevraagd aan SodM, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), provincie Drenthe, gemeente Westerveld en waterschap Drents-Overijsselse Delta.

  • Omgevingsvergunning verandering productie – 23 april 2021    

Er is een omgevingsvergunning ingediend voor het in productie nemen van twee nieuwe putten LDS-01 en LDS-02 op de bestaande mijnbouwlocatie Wapse. Ook het bouwen van 2 putkelders en enkele installatieonderdelen zijn onderdeel van deze vergunning. EZK vraagt voor deze omgevingsvergunning advies aan SodM, LNV, provincie Drenthe, gemeente Westerveld en waterschap Drents-Overijsselse Delta.

  • Omgevingsvergunning voor het boren – 27 juli 2021

Er is een omgevingsvergunning ingediend voor het boren van de twee putten. EZK vraagt voor deze omgevingsvergunning advies aan SodM, LNV, provincie Drenthe, gemeente Westerveld en waterschap Drents-Overijsselse Delta. Deze aanvraag is geen onderdeel van de gecoördineerde procedure.

 

Meer weten?

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Waar wilt u meer over weten?

We staan u graag persoonlijk te woord.

Naar contact