Wij respecteren uw privacy.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. De cookies zijn niet noodzakelijk om de website goed te laten werken. Hieronder kunt u aangeven, welke cookies wij mogen gebruiken.

Meer informatie
Naam Google Analytics Cookie
Provider Google
Doel Gebruiksgegevens en statistieken van websitebezoekers bijhouden.
Naam cookie GOOGLEANALYTICS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam ColdFusion CFIDE/CFTOKEN Application Cookie
Provider Adobe ColdFusion
Doel Een vlottere browse-ervaring aanbieden.
Naam cookie CFTOKENS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam Cookie Alert Popup Cookie
Provider Media Dog Productions
Doel Het cookie-waarschuwingsscherm verbergen bij toekomstige websitebezoeken.
Naam cookie COOKIEALERT
Vervaldatum cookie Na een maand
Opslaan & Afsluiten
Disclaimer  /  Privacy- & Cookiebeleid
Close

Locatie

Wapse productielocatie

Terug naar onze locaties

Project LDS

Vermilion is het project LDS gestart. Het project gaat over het aanboren van drie kleine gasvelden vanaf de bestaande mijnbouwlocatie Wapse. Vanaf deze locatie wordt er sinds 2015 gas geproduceerd uit het gasveld Diever. We hebben een winningsplan, aanmeldingsnotitie en aanvragen voor twee omgevingsvergunningen ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

 

Informatievoorziening

EZK heeft op 14 december 2021 een digitale informatieavond georganiseerd over het ontwerp-instemmingsbesluit van het winningsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning verandering productie. 

 

Vergunningen in procedure

De Staatssecretaris van EZK beoordeelt de aanvragen, mede op basis van de binnengekomen adviezen. Daarna worden de ontwerpbesluiten opgesteld en komen de besluiten ter inzage. 

  • Winningsplan

Het LDS winningsplan is op 20 november 2020 door ons ingediend bij EZK. Hierin staat hoeveel en hoe lang we verwachten te produceren uit de LDS velden en wat de verwachte risico’s en effecten zijn. EZK heeft voor de besluitvorming over het winningsplan advies gevraagd aan TNO, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging, provincie Drenthe, gemeente Westerveld, waterschap Drents-Overijsselse Delta en de Mijnraad. Het instemmingsbesluit is op 24 mei 2022 door EZK gepubliceerd. 

  • Aanmeldingsnotitie

We hebben een aanmeldingsnotitie ingediend. Deze beschrijft dat we 2 boringen willen gaan uitvoeren en, als er aardgas wordt aangetroffen, deze putten in productie willen nemen. Aan de hand van de m.e.r. aanmeldingsnotitie is er op 26 juli 2021 beoordeeld dat er géén uitgebreide milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld. EZK heeft voor deze mer-beoordeling advies gevraagd aan SodM, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), provincie Drenthe, gemeente Westerveld en waterschap Drents-Overijsselse Delta.

  • Omgevingsvergunning verandering productie   

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om naast productie uit de bestaande put, ook uit twee nieuwe putten LDS-01 en LDS-02 te kunnen produceren vanaf de bestaande mijnbouwlocatie Wapse. EZK heeft voor deze omgevingsvergunning advies gevraagd aan SodM, LNV, provincie Drenthe, gemeente Westerveld en waterschap Drents-Overijsselse Delta. De omgevingsvergunning is op 24 mei 2022 door EZK gepubliceerd. 

  • Omgevingsvergunning voor het boren

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het boren van de twee putten. EZK vraagt voor deze omgevingsvergunning advies aan SodM, LNV, provincie Drenthe, gemeente Westerveld en waterschap Drents-Overijsselse Delta. Deze aanvraag is geen onderdeel van de gecoördineerde procedure. De omgevingsvergunning is op 24 mei 2022 door EZK gepubliceerd. 

 

Meer weten?

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Waar wilt u meer over weten?

We staan u graag persoonlijk te woord.

Naar contact